ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာတြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေငြေၾကး ေကာက္ခံ လ်က္ရွိMYARF
RB News
17.2.2016

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း သဂၤနား ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ မ.က.ဖ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔မွ စ၍ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိသည္။ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုလွ်င္ ဓါတ္ပုံ ရုိက္ခ ၅၀၀၀/- က်ပ္စီ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည္။ ယင္းေက်းရြာ အိမ္ေထာင္စု (၇၇၀) ရွိၿပီး၊ ၅၀၀၀/- က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃၈ သိန္းေက်ာ္ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ 

အိမ္ေထာင္စု တစ္စုမွ အျခားတစ္စုသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လွ်င္ မ.က.ဖ အား ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀၀/- ေပးရသည့္ အျပင္ ႏွစ္ေနရာလုံးမွ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား (ေျပာင္းထြက္ - ေျပာင္း၀င္) ကုိ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀/- စီ -- စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္း ေပးရသည္။ ကေလး ေမြးတုိးမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း တင္မေပးဘဲ၊ ေမြးစာရင္ ဖုိင္တြဲကုိ လက္ခံယူၿပီး နယ္ေျမရုံးသုိ႔ ေရာက္မွသာ တင္ေပးမည္ဟု ေျပာသည္။ ေမြးတုိး ဖုိင္တြဲ လက္ခံယူရန္ ေငြေကာက္ခံျခင္း မရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ ဖုရားျပင္ေအာင္ပ ေက်းရြာတြင္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ အပတ္က စ၍ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စတင္ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိသည္။ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုလွ်င္ ဓါတ္ပုံ ရုိက္ခ ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀/- စီ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည္။ ယင္းရြာ အိမ္ေထာင္စု တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိသည္။ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုမွ အျခားတစ္စုသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ကေလး ေမြးတုိး တင္ျခင္း၊ အေသအေပ်ာက္မ်ားကုိ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း မ်ားကုိ လုံး၀ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

ဖုရားျပင္ေအာင္ပ ေက်းရြာမွ ဦးေကာ္ဘိရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးေဘာ္ဆိရ္အာမတ္ က ယခု ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ မရလွ်င္လည္း ေညာင္ေခ်ာင္း နယ္ေျမရုံးသုိ႔ သြားေရာက္၍ တင္မည္ဟု ဆုိကာ စိမ္းညွင္းျပာ ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး၊ ၎၏ ဇနီးကုိ ၎၏ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းသုိ႔ ေျပာင္းတင္ႏုိင္ရန္ စိမ္းညွင္းျပာ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမာမတ္ဆာဒဲခ္ ထံမွ ေထာက္ခံခ်က္ ေတာင္းရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းငါးေသာင္း ေတာင္းခံခဲ့သည္။ ဦးေကာ္ဘိရ္အာမတ္သည္ ဆင္းရဲသား တစ္ဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေတာင္းခံသည့္ ေငြကုိ မေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေထာက္ခံစာ မရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္၊ ၿမဳိ႕ဦး ေက်းရြာ (ဧတာလ်ာ ေက်းရြာ) အုပ္စု၊ ဇင္တုိလႅာရြာတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔မွ စ၍ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စတင္ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိသည္။ ဓါတ္ပုံရုိက္ခ ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀/- စီ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိၿပီး၊ ကေလးေမြးတုိး တင္ေပးျခင္း၊ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုမွ အျခား တစ္စုသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ေဂၚရာခါလီ (ေခ်ာင္းေတာင္) ေက်းရြာတြင္လည္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔မွ စ၍ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိသည္။ ဓါတ္ပုံ ရုိက္ခ ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀/- စီ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိၿပီး၊ ကေလးေမြးတုိး မ်ားအတြက္ ဖုိင္တြဲ လက္ခံရန္ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀/- ေကာက္ခံယူၿပီး ခ်က္ခ်င္း တင္မေပးဘဲ နယ္ေျမရုံးသုိ႔ ေရာက္မွသာ တင္ေပးမည္ဟု ေျပာေၾကာင္း သိရသည္။ အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ား အတြက္ ေငြက်ပ္ ၇၀၀၀/- မွ ၁၀၀၀၀/- အထိ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည္။ ႏွစ္ေနရာလုံးမွ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားကုိလည္း ေထာက္ခံစာ အတြက္ ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀/- မွ ၅၀၀၀/- စီ ေပးရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ နယ္ေျမ (၂)၊ ေအာင္ဇံ ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စစ္ေဆးေနစဥ္ ကေလးေမြးတုိး မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း တင္မေပးဘဲ ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းစီႏွင့္ ဖုိင္တြဲ လက္ခံယူၿပီး ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ၿပီးမွသာ တင္ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုအခါ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ၿပီးဆုံးသြားၿပီး ျဖစ္၍ ကေလး ေမြးတုိး တင္ေပးရာတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲမွဴး ေထာက္ခံခ်က္ေၾကးဟု ဆုိကာ ထပ္မံ၍ ေငြက်ပ္ ၂၀၀၀/- စီ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus