ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေျမာေတာင္ ေက်းရြာအုပ္စုသုိ႔ စစ္သားမ်ားႏွင့္ န.တ.လ ရြာသားမ်ား ၀င္ေရာက္ လုယက္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့

Rohingya Eye
RB News
4.12.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ ေျမာေတာင္ ေက်းရြာအုပ္စုကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔မွ စ၍ ျမန္မာစစ္တပ္က ၀င္ေရာက္စီးနင္းၿပီး နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ သတ္ျဖတ္၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္လ်က္ ရွိရာ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔ ညပုိင္းတြင္လည္း စစ္သား ၃၀၀ ၀င္ေရာက္လာသျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား အားလုံး ရြာျပင္သုိ႔ ထြက္ေျပးေနရၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ညပုိင္းတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရမည္ကုိ အထူး စုိးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။

ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ စစ္သားမ်ားသည္ ဖား၀ပ္ေခ်ာင္း၊ ေအာင္မဂၤလာႏွင့္ ေအာင္သာယာ ေက်းရြာမ်ားမွ န.တ.လ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ၀င္ေရာက္၍ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားမွ ပရိေဘာဂမ်ား၊ အ၀တ္အစားမ်ား၊ အိမ္အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား၊ အဖုိးတန္ ပစၥည္းမ်ားကုိ လုယက္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လုယက္သြားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ စက္ေလွႏွစ္စီးျဖင့္ ငါးႀကိမ္တုိင္တုိင္ ဖား၀ပ္ေခ်ာင္း န.တ.လ ရြာသုိ႔ သယ္ေဆာင္သြားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ဆုိင္ကယ္လုယက္ခံရသူ အခ်ဳိ႕မွာ --

(၁) ဂ်ာနီအာလာမ္ (ဘ) ဦးမာမြတ္အစၥလာမ္ (အသက္ ၂၃ ႏွစ္)
(၂) ဂ်ဟာန္ဂီရ္ (ဘ) ဦးမာမြတ္အစၥလာမ္ (အသက္ ၂၆ ႏွစ္)
(၃) ဆာဘဲရ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးအာဇီးဇ္အာမြတ္ (အသက္ ၂၆ ႏွစ္)
(၄) အာန္ဆာရ္ (ဘ) ဦးမာမြတ္အာလာမ္ (အသက္ ၂၆ ႏွစ္)
(၅) မူဖီဇူရ္ရာမန္ (ဘ) ဦးအဒူဇာေဘာရ္ (အသက္ ၂၄ ႏွွစ္)
(၆) ဦးမာမြတ္အာမီးန္ (ဘ) ဦး၀လီဟူစိန္း (အသက္ ၂၇ ႏွစ္)
(၇) အာန္ဆာရ္ (ဘ) ဦးအာေရာဖ္ဟူစိန္း (အသက္ ၃၀ ႏွစ္)
(၈) အာဘူတယူဖ္ (ဘ) ဦး၀လီအာမြတ္ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္)
(၉) ရဖီခ္ (ဘ) ဦးရွီခါန္ေဒါရ္ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္)
(၁၀) ဦးမူဂ်ီဘူရ္ရာမန္ (ဘ) ဦးဇာဟိတ္ဟူစိန္း (အသက္ ၄၇ ႏွစ္)
(၁၁) ဟာဖီးဇ္အိဒိရီစ္ (ဘ) ဦးေဆာ္ေယာဒ္အလီ (အသက္ ၂၄ ႏွစ္)
(၁၂) မာမြတ္ဒူလ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးအာမြတ္ေဆာ္ေယာဒ္ (အသက္ ၂၂ ႏွစ္)
(၁၃) အာေဟဆန္ (ဘ) ဦးအဒူရာမန္ (အသက္ ၂၉  ႏွစ္)
(၁၄) အာန္ဆာရ္ (ဘ) ဦးေရွာမ္ရႈလ္အစၥလာမ္ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္)
(၁၅) မာမူဒူလႅာ (ဘ) ဦးတူဖုိင္လ္အဟမြတ္ (အသက္ ၂၆ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

အျခားရြာမ်ားမွ ခုိလႈံရန္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားလည္း လုယက္ျခင္း ခံရသည္။ လုယက္ခံရသူမ်ားမွာ --

(၁) ႏူရ္ေဘာ္ေရွာ္ရ္ (ဘ) ဦးရႈကူရ္အဟမတ္ (အသက္ ၂၄ ႏွစ္) - ၾကက္ရုိးျပင္ ေက်းရြာမွ
(၂) ဟူစိန္းဇူဟာရ္ (အသက္ ၂၄ ႏွစ္) - ဦးရွည္က် ေက်းရြာမွ
(၃) ဟုိက္ရုလ္အာမီန္း (ဘ) ဦးႏူရူလ္ေဟာက္ (အသက္ ၄၀ ႏွစ္) - ဖား၀ပ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာမွ
(၄) ဦးမာမြတ္ရဟီးမ္ (ဘ) ဦးေရွာမ္ရႈ (အသက္ ၃၈ ႏွစ္) - ဓါးႀကီးစား ေက်းရြာမွ (ေျမာေတာင္ တြဲဖက္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းဆရာ) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔ နံနက္ (၇) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ရြာ၊ ေျမာက္ရြာႏွင့္ အလယ္ရြာ မ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အားလုံးကုိ စစ္သားမ်ားက တစ္ေနရာတြင္ စုခုိင္းၿပီး အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ားကုိ ေရးမွတ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေနအိမ္မ်ား အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ အိမ္အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးၿပီး၊ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္၊ ၾကက္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီး၍ ဖား၀ပ္ေခ်ာင္းမွ န.တ.လ ရြာသားမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ စက္ေလွမ်ားေပၚ တင္ေဆာင္၍ လုယက္သြားခဲ့သည္။ ေျမာက္ရြာမွ အမ်ားဆုံး လုယက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ စစ္သား (၄) ဦးသည္ ေျမာေတာင္ ေက်းရြာအုပ္စုသာလူးေခ်ာင္းရြာရွိ ဦးဇာေဖာရ္၏ ေနအိမ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ ဦးဇာေဖာရ္၏ (၁၆) ႏွစ္ အရြယ္ သမီးျဖစ္သူကုိ စစ္သား (၂) ဦးက အခန္းတစ္ခန္းထဲသုိပ အတင္းအဓမၼ ဆြဲေခၚ၍ မုဒိမ္းက်င့္႐န္ ႀကဳိးစားခဲ့ၿပီး၊ က်န္သည့္ စစ္သား (၂) ဦးက မိန္းကေလး၏ မိခင္ျဖစ္သူကုိ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မိခင္ ျဖစ္သူက သမီးျဖစ္သူ၏ ေအာ္ဟစ္ အကူအညီေတာင္းမႈကုိ မခံႏုိင္ေတာ့၍ စစ္သားမ်ား၏ လက္မွ ရေအာင္ ရုန္းထြက္၍ သမီးျဖစ္သူကုိ ကယ္တင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စစ္သားမ်ားက မိခင္ျဖစ္သူအား ေသနတ္ျဖင့္ ေခါင္းကုိ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ရုိက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ခံရသည့္ မိခင္ျဖစ္သူမွာ ေဒၚခူရ္ရွီဒါ (ဘ) ဦးအာဘူတာဟဲရ္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ စစ္သား အုပ္စုႏွစ္စုသည္ ေျမာေတာင္ ေက်းရြာအုပ္စု၏ ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းမွ ခြဲ၍ ၀င္ေရာက္ၿပီး ရြာအတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ား အားလုံးကုိ တစ္ေနရာတြင္ စုခုိင္းခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ စစ္သားမ်ား ၀င္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ ရုိက္ႏွက္ ႏွိပ္စက္ခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္၍ ရြာမွ တိမ္းေရွာင္သြားခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားက တစ္ေနရာတြင္ စုထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ေနသည့္ သားမ်ား၏ အမည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းၿပီး အခ်ိန္အေတာ္ၾကာတြင္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေနအိမ္ျပန္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေနအိမ္အတြင္းရွိ အဖုိးတန္ ေရႊ၊ ေငြ ပစၥည္းမ်ား မရွိေတာ့သည္ကုိ ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး၊ ျမွပ္ႏွံ၍ ၀ွက္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေပ်ာက္ဆုံး ေနသည္ကုိ ေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

“သူတုိ႔က အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ အိမ္အျပင္ ထုတ္ထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ အိမ္ေတြထဲကုိ ၀င္ၿပီး ပစၥည္းေတြ ခုိးတယ္။ အခုဆုိရင္ ႏွစ္လနီးပါးရွိလာၿပီ ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူမ်ဳိးေတြက ပစၥည္းေတြကုိ ဘယ္လုိေနရာေတြမွာ သိမ္းတတ္လည္း ဆုိတာ သိေနၿပီ။ လုံၿခဳံေအာင္ ေျမႀကီးထဲ ျမွပ္ထားတာေတာင္ တူးေဖာ္ၿပီး ယူသြားတယ္။ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ သူခုိးေတြ ျဖစ္ေနၿပီ” ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus