ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ျမန္မာအစုိးရမွ ရုိေနဆန္းလြင္ ႏွင့္ Rohingya Blogger သတင္းမ်ား အေပၚ အေျခအျမစ္မရွိသည့္ လုပ္ႀကံစြပ္စြဲခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ Rohingya Blogger ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ျမန္မာအစုိးရမွ ရုိေနဆန္းလြင္ ႏွင့္ Rohingya Blogger သတင္းမ်ား အေပၚ အေျခအျမစ္မရွိသည့္ လုပ္ႀကံစြပ္စြဲခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ Rohingya Blogger ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

လန္ဒန္ၿမဳိ႕၊ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၃) ရက္

Rohingya Blogger (RB News) သတင္းအဖြဲ႔၏ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္မ်ား အတြင္းက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ ျမန္မာလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး သားခ်က္မ်ား အေပၚ ျမန္မာအစုိးရဖက္မွ အေျခအျမစ္မရွိ၊ တစ္ဖက္သတ္ လုပ္ႀကံစြပ္စြဲခ်က္မ်ား ထုတ္ လႊင့္ေရးသားခဲ့သည့္ အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အဖြဲ႔အေနျဖင့္ မ်ားစြာ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ရပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဖြဲ႔သည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ားစု ေနထုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနာက္ပုိင္း အာရ္ကာန္ေဒသ ေျမာက္ပုိင္းမွ ရုိးသားေသာ ႏုိင္ငံႀကီးသား ပီသသည့္ စာနယ္ဇင္း သတင္းသမားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာအစုိးရ အဆက္ဆက္၏ ရုိဟင္ဂ်ာအသုိင္းအ၀ုိင္း အေပၚ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိေသာ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္သည့္ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ေနမႈမ်ားကုိ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း သိရွိထားသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဒသဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္မႈမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္အား ထားေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းဌာနႀကီးမ်ားကပင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ထံမွ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို ရယူၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ေလ့႐ွိၾကပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ သတင္းအဖြဲ႔ အား ႏုိင္ငံတကာ သတင္းဌာနမ်ားမွ ယုံၾကည္မႈရွိသည္ကုိ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ တမင္တကာ ႀကံစည္အားထုတ္ကာ မႏွစ္ၿမဳိ႕ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေနမႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ တြင္ ျမန္ မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးတုိ႔မွ တရား၀င္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၈) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ နယ္ ေတာင္ ပိုင္း၊ ေဂၚဒူသာရေက်းရြာအုပ္စု၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြၽႏု္ပ္တို႔ဘက္မွ ေရးသားခဲ့ သည့္ သတင္းမွာ လုပ္ႀကံထားသည့္ သတင္းမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာအစုိးရက လြဲမွားစြာ စြပ္စြဲခဲ့သည္။ Rohingya Blogger ၏ ဂုဏ္သိကၡာ ထိခုိက္ေအာင္ ျမန္မာစစ္တပ္ပုိင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး Facebook စာမ်က္ႏွာမွ ပထမဆုံး စတင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ေဂၚဒူသာရ ေက်းရြာ၌ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး (၁၃) ဦးတုိ႔ကုိ ျမန္မာ တပ္ဖြဲ႔၀င္  မ်ားက လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ေရးသားခဲ့သည့္ သတင္း မ်ား အေပၚတြင္လည္း အခုိင္အမာ ရပ္တည္ပါသည္။ အမွန္တကယ္လည္း ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ Rohingya Blogger သတင္းအဖြဲ႔သည္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ သာမက မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ပါ စကားေျပာ ဆုိခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အတူ အစကနဦးတြင္ ရရွိထားခဲ့သည့္ ျမန္မာတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာရြာသားမ်ား အေပၚ ရုိက္ႏွက္ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ လုယက္ျခင္းႏွင့္ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း စသည့္ သတင္းမ်ားကုိ လည္း ေသခ်ာစြာ စီစစ္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔ ညပုိင္းတြင္ ေမာရ၀တီေက်းရြာ အေျခစုိက္ စစ္တပ္ တပ္ရင္းမွ စစ္သားမ်ားႏွင့္ မန္က်ည္းေခ်ာင္းေက်းရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး (၁၃) ဦးတုိ႔ကုိ အုပ္စုဖြဲ႔မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ကြၽႏု္ပ္တို႔အဖြဲ႔မွ တာ၀န္ယူပါသည ္။ အဆုိပါ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ဇန္န၀ါရီလ (၈) ရက္ေန႔တြင္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာရြာသား (၇) ဦးကုိ ဖမ္းဆီး၍ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့သည္။ ဇန္န၀ါရီလ (၈) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ရဲမွဴးေက်ာ္သူရီ ဦးေဆာင္သည့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ျဖစ္ရပ္ အေသးစိတ္ကုိ မွတ္တမ္းယူ၍ အထက္အရာရွိမ်ားကုိ တင္ျပခဲ့သည္။ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက အမ်ဳိးသမီး (၃၀) ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသား (၇) ဦးတုိ႔ကုိ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ေသလုေမ်ာပါး ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ အျခားေသာ ရုပ္ပုိင္းႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ ယင္းေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ ေမာရ၀တီ အေျခစုိက္ တပ္ရင္းမွဴးက ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ေဆးကုသေပးခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္လည္း ျမန္မာ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံထားရသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ရြာသား (၄) ဦးကုိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး အတင္းအက်ပ္ လက္မွတ္ေရးထုိး ခုိင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ လက္မွတ္ထုိးေပးရသူမ်ားကို ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္းစီ ေပး၍ ၎တုိ႔ မ်က္၀ါးထင္ ထင္ ေတြ႔ႀကဳံ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ လုယက္မႈမ်ားႏွင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ မ်ားကုိ မည္သူ႔ကုိမွ ျပန္မေျပာရန္ အမိန္႔ေပး ညြန္ၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခိုင္မာတိ က်ေသာ သက္ေသ၊ အေထာက္အထားမ်ား အားလုံးကုိ Rohingya Blogger မွ စုေဆာင္းခဲ့ၿပီး၊ သတင္း အဖြဲ႔၏ လက္၀ယ္တြင္ ရ႐ွိထားၿပီ ျဖစ္သည္။

Rohingya Blogger အား တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးမွ စြပ္စြဲတုိက္ခုိက္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံရုံး သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီကလည္း အလားတူ စြပ္စြဲသည့္ သတင္းမ်ဳိးကုိပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သတင္းအဖြဲ႔၏ အမည္ကုိ အသံုးမျပဳ ဘဲ အင္တာနက္တြင္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီသည့္ စာမ်က္ႏွာဟု ဆုိကာ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျပန္ပါသည္။ ျမန္မာအစုိးရပုိင္ သတင္းဌာနႏွင့္ ျပည္တြင္း သတင္းဌာနမ်ားကပါ အဆုိပါ မမွန္မကန္ စြပ္စြဲသည့္ သတင္းကုိ အြန္လုိင္းတြင္ ေရးသားျဖန္႔ခ်ီခဲ့သည့္ အျပင္ သတင္းစာမ်ားတြင္လည္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာ သတင္းသမားမ် ား အၾကားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သတင္းအဖြဲ႔သည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ေနာက္ဆုံးရသတင္းႏွင့္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုတိုင္ေအာင္ တင္ဆက္ႏုိင္ ခဲ့သည့္ ယုံၾကည္စိတ္အခ်ရဆုံး သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ အေျခစုိက္ အဖြဲ႔အစည္း ၉ ခုမွ Rohingya Blogger ကုိ ဆုတံဆိပ္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ျမန္မာအစုိးရက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ဖိစီးႏွိပ္စက္ေနမႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ လူမ်ဳိးတုန္းသုတ္သင္ျခင္း၊ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စု တစ္ခုအေပၚ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴ းလြန္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္ျခင္းဟု သတ္မွတ္ေခၚေ၀ၚလာလ်က္ရွိရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ၾကံဳေတြ႔ေနသည့္ အေျခအေနမွန္မ်ားကို ကမာၻအႏွံ႔ သိရွိေစရန္ အတြက္ CNN ႏွင့္ BBC မွသည္ Al Jazeera ႏွင့္ New York Times အထိ ေက်ာ္ၾကားသည့္ သတင္းဌာနမ်ား အားလုံးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔သတင္းအဖြဲ႔အား အေျခအျမစ္မရွိ စြပ္စြဲသည္မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္မ်ားဘက္မွ ျပတ္ျပတ္သား သား ျငင္းဆန္ပယ္ခ် ၍ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ရႈတ္ခ်ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီမွ Rohingya Blogger က သတင္းတုမ်ားကုိ လုပ္ႀကံဖန္တီး၍ ကမာၻသုိ႔ ျဖန္႔ခ်ီေနသျဖင့္ Al Jazeera အဂၤလိပ္ပုိင္း အစီအ စဥ္မွ သတိေပးေနရသည့္သဖြယ္ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစရန္ Al Jazeera ၏ ဗီဒီယုိ သတင္း (ကုိးကား #AJNewsGrid, ၂၀၁၆ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၁) ကုိ မမွန္မကန္ ဘာသာျပန္ၿပီး မူရင္းဆုိလုိခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ ကြယ္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းကုိလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အဖြဲ႔မွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရႈတ္ခ်ပါသည္။ Al Jazeera သတင္း႒ာန မွ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းမွာလည္း ၎တုိ႔၏ အယ္ဒီတာမ်ား၊ သတင္းထုတ္လုပ္သူမ်ားမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သတင္းအဖြဲ႔၏ Blogger မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ျခင္း၊ ပုဂိၢဳလ္​ေရး သိကၽြမ္းျခင္းတုိ႔အျပင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ေျမျပင္မွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား ရ႐ွိႏုိင္ေၾကာင္း သိ႐ွိၾက၍ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာအစုိးရ၏ အာေဘာ္ျဖစ္သည့္ The Global New Light of Myanmar မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔သတင္းအဖြဲ႔၏ ဘေလာ့ဂါမ်ားႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားထဲမွ Blogger တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ရုိေနဆန္းလြင္ ဆုိသူအား သတင္းမွား မ်ားကုိ ေပးပုိ႔ ျဖန္႔ခ်ီေနသူတစ္ဦးအျဖစ္ မမွန္မကန္ စြပ္စြဲထားသည့္ သတင္းေဆာင္းပါးအား ေရး သားေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ (#AJNewsGrid, ၂၀၁၆ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၁) ကို ကိုးကား၍ အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူမ်ား အၾကား တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဓါတ္ပုံမ်ားဟု မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပေနျခင္းအေၾကာင္း Al Jazeera မွတင္ဆက္ခဲ့ရာ The Global New Light of Myanmar မွ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးစိတ္ျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ Blogger ႐ုိေနဆန္းလြင္မွ ျဖန္႔ခ်ီေနသေယာင္ လုိရာဆြဲ၍မမွန္မကန္ လြဲမွားစြာ ဘာသာျပန္ ေဖာ္ျပမႈ ကုိ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ လုိေပသည္။ The Global New Light of Myanmar မွ မမွန္မကန္ စြပ္စြဲေရးသား ရာတြင္ ရည္ညြန္းထားသည့္ ဓါတ္ပုံမ်ားမွာ Al Jazeera သတင္း႒ာန မွ အသံုးျပဳထားသည့္ ရုိေနဆန္းလြင္၏ Twitter account တြင္ Tweet ထားသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းမွ အေျခအေနမွန္ကုိ ေသခ်ာစီစစ္၍ တင္ထားေသာ မွန္ကန္သည့္ဓာတ္ပုံမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစုိးရ သတင္းဌာနမွ ယခုကဲ့သုိ႔ လုိရာဆြဲကာ မမွန္မကန္ ေဖာ္ျပျခင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ျမန္မာ့ထိပ္ တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား အမွန္တရားကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ ထင္ရာျမင္ရာကုိ အရဲစြန္႔လုပ္ျခင္း လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ အာဏာႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ ရွိသည္ဟု ထင္ရသည့္ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္ မ်ား သည္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ မီဒီယာအသံုးခ် ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီမႈ စစ္ပြဲ၌ အရႈံးႀကီး ရႈံးနိမ့္လ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔၏ လူမ်ဳိးတုန္း သုတ္သင္ေနသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ဖုံးကြယ္ရန္ ႀကံစည္အားထုတ္ေနျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ ရပ္မွန္မ်ား ကို ျငင္းဆန္ေနျခင္းမွာလည္း ထင္ရွားေနေပသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဓိကက်သည့္ ပန္းတုိင္မွာ ရခုိင္ညီအစ္ကုိ၊ ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ ေရွးယခင္ကတည္း က ေအး အတူပူအမွ် အတူယွဥ္တြဲေနခဲ့သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ က်ဴ းလြန္လ်က္ရွိသည့္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘက္မွ သတင္းအမွာစကား ပါးလုိသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဟုိးယခင္ကတည္းက အသင့္အား ခ်စ္ျမတ္ႏုိးခဲ့ၾကၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မိတ္ေဆြ မြန္အျဖစ္သာမက “အေမ” ဟူ၍ပင္ ေခၚေ၀ ၚခဲ့ၾကသည္။ အသင့္ကုိယ္အသင္ လူသားတစ္ဦး အေနျဖင့္ ရႈျမင္သကဲ့သုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိလည္း လူသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ရႈျမင္ပါရန္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ အေလး အ နက္ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။ ကမာၻႀကီးတစ္ခုလုံးက အသင့္ကုိ သနားကရုဏာ သက္ခဲ့ၾက သကဲ့သုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကိုလည္း တူညီစြာ ကရုဏာသက္ပါရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတာင္း ဆုိပါ သည္။ ေနာက္ဆုံး အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတာင္းဆုိလုိသည္မွာ အသင္၏ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အသုံးခ်၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဖိႏွိပ္ ခံျပည္သူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ႀကဳိးပမ္းေပးပါ ရန္ ေတာင္းဆုိပါသည္။  

ျမန္မာအစုိးရ၏ RB အေပၚ မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲခ်က္ကုိ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည ္။ http://www.globalnewlightofmyanmar.com/report-on-rb-news-website-fabricated-government-says/ 

Al Jazeera ဗီဒီယုိသတင္းကုိ ျမန္မာအစုိးရက လုပ္ႀကံေရးသားထားသည့္ သတင္းကုိ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 

Al Jazeera ၏ ဗီဒီယုိသတင္းကုိ ေအာက္ပါ လင့္ခ္တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည ္။ https://www.youtube.com/watch?v=EBhXhOsbMJc 

Rohingya Blogger (RB News) အဖြဲ႔ 

ပုိမုိသိရွိလုိပါက ဆက္သြယ္ရန္ - ရုိေနဆန္းလြင္ + 49 69 26022349  

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားက ဤထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ ေထာက္ခံ အတည္ျပဳပါသည္။

1. International State Crime Initiative (ISCI)
2. Burma Campaign UK
3. Burma Task Force USA
4. Global Minorities Alliance (GMA)
5. Centre for Human Rights Research & Advocacy (CENTHRA), Malaysia
6. Burma Human Rights Network (BHRN)
7. Burmese Muslim Association
8. Protect The Rohingya (South Africa)
9. Civil Rights Movement
10. International Campaign for the Rohingya
11. Al Kanz (France)
12. Arakan Rohingya National Organisation
13. Burmese Rohingya Organisation UK
14. Burmese Rohingya Community in Denmark
15. Rohingya Community in Germany
16. Rohingya Community in Switzerland
17. Rohingya Organisation Norway
18. Rohingya Community in Finland
19. Rohingya Community in Italy
20. Rohingya Community in Sweden
21. Rohingya Society in Netherlands
22. Burmese Rohingya Association in Japan
23. Rohingya American Society
24. Burmese Rohingya Association in Thailand
25. Rohingya Advocacy Network in Japan
26. Burmese American Muslim Association (BAMA)
27. Rohingya Society in Malaysia (RSM)
28. Burmese Rohingya Association in Queensland-Australia (BRAQA)
29. Burmese Rohingya Community Australia
30. British Rohingya Community UK
31. Rohingya Culture Center Chicago
32. Rohingya Association Canada
33. Rohingya Peace Network of Thailand
34. Dr. Maung Zarni
35. Dr. Azeem Ibrahim
36. Jamila Hanan
37. Jennifer Sawicz
38. Andrew Day
39. Ahsan Khan
40. Janice Ahmed
41. BarakaCity
42. Dr. Habib Siddiqui
43. Paul Mooney

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus