ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

လန္ဒန္ၿမဳိ႕တြင္ ကခ်င္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက ျမန္မာအစုိးရ၊ စစ္တပ္တုိ႔၏ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ ျပည္သူ႔ခုံရုံးသုိ႔ စြဲခ်က္တင္

RB News
8.3.2017

လန္ဒန္ ။ ။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၊ လန္ဒန္ၿမဳိ႕ရွိ School of Law, Queen Mary University of London ၌ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ကခ်င္လူမ်ဳိး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အီတလီႏုိင္ငံ၊ ေရာမၿမဳိ႕ အေျခစုိက္ အျမဲတမ္း ျပည္သူ႔ခုံရုံးသုိ႔ ၎တုိ႔၏ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအေပၚ ျမန္မာအစုိးရက က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုိယ္တုိင္ထြက္ဆုိခ်က္မ်ား၊ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ား တင္ျပခဲ့သည္။ ျမန္မာအစုိးရက စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ား စေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း စြဲခ်က္မ်ား တင္ခဲ့သည္။

Queen Mary University of London မွ ပါေမာကၡ ႏွင့္ International State Crime Initiative မွ ဒါရုိက္တာ Penny Green, School of Oriental and African Studies, University of London မွ Dr. Manday Sadan, Centre for Human Rights Research and Advocacy, Malaysia မွ ေရွ႕ေန Mr. Azril Mohamed Amin တုိ႔ႏွင့္အတူ ကမာၻတစ္လႊားမွ ကၽြမ္းက်င္သူ သက္ေသမ်ားက သက္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းမ်ားကုိ တင္ျပခဲ့သည္။

မၾကာမီက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သြားခဲ့သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ တုိ႔၏ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကုိ ခံရသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ထြက္ဆုိခ်က္ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းမ်ားကုိလည္း ဂ်ဴရီအဖြဲ႔သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။

တိဘက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလုိင္းလားမားမွ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး၊ အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္ကုိ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာဇာနည္မွ ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလုိင္းလားမား၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ႏွိပ္ကြပ္ေနမႈအေပၚ ၎၏ စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္မႈကုိ သိရွိေစရန္ အတြက္ ျမန္မာအစုိးရေခါင္းေဆာင္ ႏုိဗယ္လ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ သီးသန္႔ဆက္သြယ္၍ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ဂ်ဴရီအဖြဲ႔တြင္ ပါ၀င္ၾကသူမ်ားမွာ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆုိင္ရာ ပညာရွင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ၿပီး၊ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔၏ ဥကၠဌေဟာင္း Prof Daniel Feierstein, Khmer Rouge Tribunal မွ Public Affairs Officer ေဟာင္း Dr. Helen Jarvis ႏွင့္ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း (၁၉၉၄-၁၉၉၈)၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ Gandhi International Peace Award ဆုရွင္ Mr. Denis Halliday တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

လန္ဒန္ၿမဳိ႕တြင္ Queen Mary University of London ၏ International State Crime Initiative မွ တစ္ရက္ခြဲၾကာ က်င္းပသည့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အဖြင့္တရားခြင္ ၾကားနာခ်က္မ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ ကြာလာလမ္ပူၿမဳိ႕တြင္ အဆုံးသတ္တရားခြင္ ၾကားနာခ်က္အတြက္ က်င္းပဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီတြင္ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပည္သူ႔ခုံရုံးကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ၊ ကခ်င္ႏွင့္ ကမာၻတစ္လႊားရွိ ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္း ၂၀ ေက်ာ္၊ International State Crime Initiative, Queen Mary University of London, Protect the Rohingya (South Africa), Genocide Watch, Burma Task Force USA, မေလးရွားႏုိင္ငံမွ The International Movement for a just World ႏွင့္ Centre for Human Rights Research and Advocacy (Centhra) ကဲ့သုိ႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားမွ Youk Chhang ကဲ့သုိ႔ေသာ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ တားဆီးေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံအားေပးၾကသည္။

ယခုခုံရုံးသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ကနဦးႀကဳိးပမ္း စြမ္းေဆာင္မႈျဖစ္ၿပီး၊ Queen Mary University of London ႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ Mark Sampson, ကုိေအာင္၊ လန္ဒန္ၿမဳိ႕ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာအသုိင္းအ၀ုိင္း၊ Burma Task Force USA ႏွင့္ Women Collective for People’s Rights, Lecco, Italy တုိ႔က ရက္ရက္ေရာေရာ ေထာက္ခံ ပံ့ပုိးမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္တည္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာအစုိးရ ဒု-သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ထုိင္ရန္ ထုိင္ခုံ

Permanent People's Tribunal ခုံရုံးက ျမန္မာအစုိးရမွ ဒု-သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြအား ခုံရုံးသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ တရား၀င္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး၊ သီးသန္႔ ထုိင္ခုံေနရာ ထားရွိခဲ့ေသာ္လည္း လာေရာက္ျခင္း မရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ေဒါက္တာဇာနည္

Permanent People's Tribunal မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Dr. Giani Tognoni

အခမ္းအနားကုိ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ေဒါက္တာဇာနည္က အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေၾကညာၿပီးေနာက္ Permanent People’s Tribunal မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Dr. Giani Tognoni က ခုံရုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား အေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ 

ARNO မွ ကုိယ္စားလွယ္ Mr. Ronnie

ကခ်င္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ (ယူေက) မွ ဥကၠဌ Mr. Ringdu Lachung

ထုိ႔ေနာက္ အာရ္ကာန္ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး (ARNO) မွ ကုိယ္စားလွယ္ Mr. Ronnie ႏွင့္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ (ယူေက) မွ ဥကၠဌ Mr. Ringdu Lachung ၎တုိ႔၏ လူမ်ဳိးစုအေပၚ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္တုိ႔မွ က်ဴးလြန္ေနသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား အေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

Dr. Mandy Sadan

ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းေခါင္းေဆာင္၏ ဗီဒီယုိမိန္႔ခြန္း ျပသေနစဥ္

School of Oriental and African Studies မွ Associate Dean of Research (Art and Humanities), "Being and Becoming Kachin: Histories beyond the State in the Border worlds of Burma (OUP, 2013) စာအုပ္ေရးသားသူ Dr. Mandy Sadan ႏွင့္ Kachin National Organization (UK) ဥကၠဌ Mr. Ringdu Lachung တုိ႔က ဖိႏွိပ္ခံ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား အေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းေခါင္းေဆာင္မွ ေျပာၾကားသည့္ ဗီဒီယုိကုိ ျပသခဲ့သည္။ 

 ျမန္မာရုိဟင္ဂ်ာအသင္း (ယူေက) ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္

ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေလာင္ခ်ာျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေျခေထာက္ျပတ္သြားခဲ့သူအား ဦးထြန္းခင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ ဗီဒီယုိ ျပသေနစဥ္ 

ျမန္မာရုိဟင္ဂ်ာအစည္းအရုံး (ယူေက) ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္ က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အတြင္း ၎ကုိယ္တုိင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔၏ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ ဗီဒီယုိမ်ားႏွင့္ အတူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပခဲ့သည္။ 

Rohingya Blogger (RB News) တည္ေထာင္သူ ဦးဘစိန္ 

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ အစုိးရ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းဆရာမေဟာင္း ေဒၚခင္လွ 

Rohingya Blogger (RB News) တည္ေထာင္သူ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းၿပီး၊ သမ၀ါယမဦးစီးဌာနတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးဘစိန္ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ အစုိးရအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းဆရာမ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ေဒၚခင္လွ တုိ႔က ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေန၀င္း အစုိးရက နဂါးမင္းစီမံခ်က္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပုံ၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈမ်ားကုိ ရုပ္သိမ္း၍ ႏုိင္ငံမဲ့ဘ၀သုိ႔ ပုိ႔ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အက်ယ္တ၀န္႔ တင္ျပခဲ့သည္။ 

ေရွ႕ေန Mr. Azril Mohammed Amin

မေလးရွားႏုိင္ငံ Centhra မွ ေရွ႕ေန  Mr. Rosal Azmin Bin Ahmad  

မေလးရွားႏုိင္ငံမွ ေရွ႕ေန Mr. Azril Mohammed Amin ႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားက မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားကုိ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားသည္မ်ားကုိ ဗီဒီယုိႏွင့္တကြ တင္ျပၿပီး၊ ၎တုိ႔က ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား၏ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၏ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဂ်ဴရီအဖြဲ႔သုိ႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ပါေမာကၡ Michael Charney ၏ ေဟာၾကားခ်က္ ဗီဒီယုိျပသေနစဥ္

ထုိ႔ေနာက္ SOAS University မွ ပါေမာကၡ Michael Charney မွ Oxford University တြင္ ေဟာေျပာခဲ့သည့္ Ethnic identities and claim to indigeneity in Rakhine or Arakan ဗီဒီယုိကုိ ျပသခဲ့သည္။

ေဒါက္တာဇာနည္က စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာ၊ ကခ်င္ႏွင့္ အျခားေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ရာတြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑အေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ကခ်င္လူမ်ဳိးႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားအား စစ္တပ္မွ အၾကမ္းဖက္သည္ကုိ ရႈတ္ခ်ရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား၊ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးအမည္ကုိ မသုံးစြဲရန္ အေမရိကန္သံရုံးႏွင့္ ကုလသမဂၢတုိ႔ကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ အက်ယ္တ၀န္႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ဗီဒီယုိ ျပသေနစဥ္

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၃) ရက္ေန႔က ဆြဇ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်နီဗာၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သည့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ အဆုိပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ႀကဳံေတြ႔ရသည့္ အေျခအေနမွန္ကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ဗီဒီယုိကုိ ခုံရုံးမွ ဂ်ဴရီမ်ား သိရွိေစရန္ ျပသခဲ့သည္။

ရုိဟင္ဂ်ာအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ရုိေနဆန္းလြင္ မွ ေရးသားေပးပုိ႔ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၉) ရက္ေန႔ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား အေၾကာင္း၊ အျပစ္မဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာ ျပည္သူမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကုိ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား အေၾကာင္းကုိ ဦးထြန္းခင္ က ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။ 

Professor Penny Green

Mr. Fahmi Bin Moin

Dr. Tomas MacManus

မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ စြဲခ်က္မ်ားကုိ International State Crime Initiative မွ ပါေမာကၡ Penny Green နွင့္ Dr. Tomas MacManus, Fahmi Bin Moin တုိ႔က တင္ျပခဲ့သည္။ 

ဂ်ဴရီအဖြဲ႔ (၀ဲမွယာ) Mr. Denis Halliday, Dr. Helen Jarvis, Prof Daniel Feierstein  

ထုိ႔ေနာက္ ဂ်ဴရီအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ Permanent People’s Tribunal ခုံရုံး အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ နိဂုံးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီထိ က်င္းပခဲ့သည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ ကြာလာလမ္ပူၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပရန္ ရွိသည့္ အဆုံးသတ္ တရားခြင္ႏွင့္ ဂ်ဴရီဆုံးျဖတ္ခ်က္ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေၾကညာျခင္း၊ Permanent People’s Tribunal ခုံးရုံး၏ စြဲဆုိခ်က္ႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ က်င္းပသည့္ ခုံးရုံး တရားခြင္ အေၾကာင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ား ေၾကညာခဲ့သည္။ 
ဒလုိင္းလားမား၏ ေၾကညာခ်က္ ဖတ္ၾကားျခင္း၊ Harvard University မွ ပါေမာကၡ ႏုိဗယ္ဆုရွင္ Amartya Sen ၏ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္းမွ်င္းၿပီး မ်ဳိးတုန္းေအာင္ သတ္ျဖတ္မႈ အေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည့္ ဗီဒီယုိကုိ ျပသျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ သတင္းဌာနမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ ဂ်ဴရီအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ Burma Task Force USA မွ Mr. Malik Mujahid, ရုိဟင္ဂ်ာကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းခင္ႏွင့္ ကခ်င္ကုိယ္စားလွယ္ Ms. Kai Htang Lashi တုိ႔က ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔ခုံရုံးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ www.TribunalOnMyanmar.org Website တြင္ ၀င္ေရာက္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus