ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရခုိင္အေရးေဆြးေႏြးခန္း (ဘီဘီစီျမန္မာပုိင္း) ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနမ်ားကုိ Rohingya Blogger တည္ေထာင္သူ ဦးဘစိန္၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ဦးဦးလွေစာႏွင့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔ခြင့္အေရး ပါတီ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္မင္းတုိ႔က ပါ၀င္ေဆြးေႏြးထားသည္။Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus