ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အသက္ (၁၀) ႏွစ္ အထက္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာပါမည္ဟု ၀န္ခံလက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္း

RB News
4.1.2018

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ အသက္ (၁၀) ႏွစ္ အထက္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာပါမည္ဟု ၀န္ခံလက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္း ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုံစံမ်ားကုိ ျဖန္႔ေ၀၍ အသက္ (၁၀) ႏွစ္ အထက္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာပါမည္ဟု ၀န္ခံလက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္း ေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မွာေတာ့ အသက္ (၁၀) ႏွစ္ အထက္ ကေလးေတြကုိပါ ေပးထားတဲ့ ပုံစံမွာ ျဖည့္ၿပီး လက္မွတ္ထုိးခုိင္းတယ္။ လက္မွတ္မထုိးတတ္ရင္ လက္ေဗြႏွိပ္ေပါ့” ဟု ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မွ ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မွ ဆင္ခုန္တုိင္းရြာမွ ေဒသခံတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာေတာ့ အသက္ (၉) ႏွစ္အထက္ ဆုိရင္ လက္မွတ္ထုိး၊ မဟုတ္ရင္ လက္ေဗြႏွိပ္ေပးရတယ္” ဟု ဆုိသည္။ 

အာဏာပုိင္မ်ားက ျဖန္႔ေ၀သည့္ ပုံစံတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားၿပီး၊ အရဗီဘာသာျဖင့္ ေရးသားရန္ ကြက္လပ္ ထားရွိသည့္ေနရာတြင္ ေဒသခံမ်ားကုိ အာရဗီဘာသာျဖင့္ ေရးသားရန္ ညြန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ေဒသခံရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အာရဗီဘာသာကုိ ကုရ္အာန္က်မ္းစာ ဖတ္တတ္ရုံမွလြဲ၍ ဘာသာစကား ေရးသား ေျပာဆုိတတ္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားက အာရဗီဘာသာျဖင့္လည္း ေရးသားခုိင္းျခင္း အတြက္ အာရဗီဘာသာေရးသားတတ္ေသာ ဘာသာေရးဆရာ အခ်ဳိ႕ထံမွ အကူအညီယူ၍ ျဖည့္စြက္ ရမည္ဟု ဆုိသည္။ Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus