ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕ေပၚရွိ ေစ်းဆုိင္ခန္းပုိင္ရွင္မ်ားကုိ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔က မီးသတ္ဂက္စ္ဗူးမ်ား အဆမတန္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ မ၀ယ္မေနရ ေရာင္းခ်ေန

မင္းႏုိင္ဦး
Rohingya Today
21.12.2018

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔က ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ရွိ ဆုိင္ခန္းတုိင္းတြင္ မီးသတ္ေဆးဗူးမ်ား မျဖစ္မေနတပ္ဆင္ထားရမည္ဟုဆုိကာ မီးသတ္ဂက္စ္ဗူးမ်ားကုိ အဆမတန္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ မ၀ယ္မေနရ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ေပၚရွိ ေစ်းဆုိင္ခန္းတုိင္းသုိ႔ သြားေရာက္၍ တစ္ဆုိင္လွ်င္ မီးသတ္ေဆးဗူးတစ္ဗူးစီ မျဖစ္မေန တပ္ဆင္ထားရမည္ဟုဆုိကာ မီးသတ္ေဆးဗူး တစ္ဗူးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ေလးေသာင္းမွ ငါးေသာင္း အထိ ေကာက္ခံ၍ မ၀ယ္မေနရ အတင္းအဓမၼ ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက Rohingya Today သုိ႔ေျပာပါသည္။ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ေပၚ အနီးတ၀ုိက္တြင္ ေစ်းဆုိင္ခန္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီး အဆုိပါ ဆုိင္ခန္းမ်ားသည္ ယခင္က အေရာင္းအ၀ယ္ အဆင္ေျပခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည့္အျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕မွ လူဦးေရ ၈၀% ေက်ာ္ တဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခုိလႈံေနရသျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားသည္။ 

ယခု မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔က ေစ်းဆုိင္ပုိင္ရွင္မ်ားကုိ မီးသတ္ေဆးဗူးမ်ား မရွိမျဖစ္ေဆာင္ထားရမည္၊ မေဆာင္ထားလွ်င္ တရားဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံရမည္ဟုဆုိကာ ဆုိင္ရွင္မ်ားကုိ စီးပြားေရးအဆင္မေျပသည့္ၾကားက မ၀ယ္မေနရ အတင္း၀ယ္ခုိင္း၍ တစ္ဆုိင္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ေလးေသာင္းမွ ငါးေသာင္းအထိ အတင္းအဓမၼ ေကာက္ခံေနျခင္းသည္ ဆုိင္ရွင္မ်ားအတြက္ အလြန္တရာ နစ္နာဆုံးရႈံးေစသည္။

မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔က ေငြက်ပ္ ေလးေသာင္းမွ ငါးေသာင္းျဖင့္ အတင္းအဓမၼ ေရာင္းခ်၍ တပ္ဆင္ခုိင္းေနသည့္ 3KG မီးသတ္ေဆးဗူးတစ္ဗူး၏ ျပင္ပေပါက္ေစ်းမွာ ေငြက်ပ္ ၁၆၀၀၀ မွ ၁၇၀၀၀ ေလာက္သာရွိသည္။ ေစ်းဆုိင္ပုိင္ရွင္မ်ားက မိမိတုိ႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပင္ပေစ်းကြက္မွ ၀ယ္ယူ၍ တပ္ဆင္မည္ဟု ေျပာဆုိေသာ္လည္း မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက အျပင္မွ ၀ယ္ယူ၍ တပ္ဆင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ထံမွ ၀ယ္ယူတပ္ဆင္ရမည္ဟု ေျပာဆုိကာ ေစ်းႀကီးႀကီးျဖင့္ ၎တုိ႔ထံမွ အတင္းအဓမၼ ၀ယ္ယူခုိင္းသည္ဟု ေစ်းဆုိင္ပုိင္ရွင္မ်ားက ေျပာပါသည္။Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus