ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား


မြတ္ဖ္သီ ဟူစုိင္ဖား (ယူေက) 
May 21, 2013 

အပိုင္း (၁) 

- မြတ္စလင္ တို႔၏ တိရိစာၦန္တို႔ အေပၚတြင္ ထားရွိလိုက္နာရမည္ၿဖစ္ေသာ တာဝန္ႏွင့္ ေလးစား ရ မည္ ျဖစ္ေသာ အခြင့္ အေရးမ်ား 

- အာဇာန္သံ (ဝတ္ျပဳ ဆုေတာင္းရန္ ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မွ ဖိတ္ေခၚမႈ) 

- က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္တြင္ ညႊန္ျပ ထားေသာ မြတ္စလင္ တို႔မွ အျခား ဘာသာဝင္ တို႔အေပၚတြင္ ထားရွိ လိုက္နာ၍ ေလးစား ဆက္ဆံ ရမည္ ျဖစ္ေသာ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား 

- အျခား ဘာသာဝင္တို႔မွ မြတ္စလင္ တို႔၏ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ႏွင့္ ဝတ္ျပဳခြင့္ 

- ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာ မြတ္စလင္ တို႔ႏွင့္ အျခား ဘာသာဝင္ တို႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရး အတြက္ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားခ်က္ အပုိင္း (၂) 

- ၇၈၆ ဟူေသာ ဂဏာန္း သေကၤတ၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ တို႔မွ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကား မႈ၌ အျခား ဘာသာဝင ္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံ လိုက္နာမႈ သေဘာတရား 

-မိမိ စားရမည့္ သားေကာင္အား လည္လွီး ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ယေန႔ သိပၸံ သေဘာ တရား 

- ေဖ့ဘုတ္ႏွင့္ အျခား မီဒီယာမ်ားမွ ေန၍ ျမန္မာ မြတ္စလင္တို႔ အေပၚ စြပ္စြဲခ်က္ မ်ားအား ေျဖၾကားျခင္း 


တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သည္ အစၥလာမ္ သာသနာကုိ ကနဦး စတင္ ေဟာၾကား ခ်ိန္၌မကၠဟ္ၿမိဳ႕ သားမ်ား သည္ ေၾကာက္အား လန္႔အား ႀကီးစြာျဖင့္ အလြန္ အမင္း ျငင္းဆန္ ၾကေလသည္။ သူတုိ႔ ျငင္းဆန္ ရျခင္းမွာ ခံယူခ်က္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ရုပ္တု မ်ားကုိ ဗန္းျပကာ အက်ဳိး စီးပြားရွာ ေနေသာ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္း ႀကီးမ်ား ထိခုိက္ သြားမည္ကုိ စုိးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ နည္းမ်ဳိး စုံျဖင့္ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ ၏ သာသနာ ေဟာၾကားမႈကုိ တားဆီး ေသာ္လည္း မရခဲ့ေပ။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ရက္စက္ ၾကမ္းႀကဳတ္မႈ မ်ားျဖင့္ တ မန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ႏွင့္ ေနာက္လုိက္ လူနည္းစုအား ေနလုိ႔ မရေအာင္ ဒုကၡေပး ေလေတာ့သည္။ ၎တုိ႔ေၾကာင့္ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ အခ်ဳိ႕ ရက္စက္စြာ အသတ္ခံ ရရုံမက တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ ကုိယ္ေတာ္ တုိင္ပင္ ၎တုိ႔၏ ဒုကၡေပးမႈ မ်ားအား အလူး အလဲ ခံစားခဲ့ ရသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဖန္ဆင္း ရွင္၏ အမိန္႔ျဖင့္ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ႏွင့္ ေနာက္လုိက္မ်ား မဒီနဟ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ထြက္ခြာ သြားေလသည္။ သုိ ႔တုိင္ေအာင္ မကၠဟ္ၿမိဳ႕သား ရုပ္တု ကုိးကြယ္သူ မ်ားမွာ မုစ္လင္မ္တုိ႔၏ က်န္ရွိ ခဲ့ေသာ အုိးအိမ္မ်ား ဖ်က္ ဆီးျခင္း၊ စည္းစိမ္မ်ား အဓမၼ သိမ္းပုိက္ျခင္း တုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကျပန္သည္။

အမွန္ တရား ေပၚထြက္ ဖုိ႔အတြက္ အနစ္နာ ခံေပးဆပ္မႈ တုိ႔ျဖင့္ နိဒါန္း ပ်ဳိးရ သည္ကား ေလာက ဓမၼတာ ပင္။ မဒီနဟ္ ၿမိဳ႕သုိ႔ ဧည့္သည္ အျဖစ္ ေရာက္ရွိ သြားေသာ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ဟာ ႏွစ္အခ်ဳိ႕ ၾကာၿပီး တဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ မဒီနဟ္ ၿမိဳ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး သဖြယ္ ျဖစ္လာၿပီး တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ ၏ ေဟာ ၾကား ပုိ႕ခ်ခ်က္ မ်ားသည္လည္း မဒီနဟ္ ၿမိဳ႕သား မ်ားကုိ မုစ္လင္မ္ ျဖစ္သြား ေစခဲ့ရုံ မက အာ ရပ္ ေဒသ အေတာ္ မ်ားမ်ားထံ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၾကားကာလ မ်ားတြင္ မဒီနဟ္ အထိ လာေရာက္ ေႏွာက္ ယွက္ ေနသည့္ မကၠဟ္ ၿမိဳ႕သား မ်ားႏွင့္ စစ္ပဲြ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေပမယ့္ စစ္ပဲြတုိင္းမွာ မုစ္လင္မ္ ေတြဖက္မွ သြားေရာက္ စိန္ေခၚ တုိက္ခုိက္တာ မ်ဳိးလုံး၀ မရွိတဲ့ အျပင္ စစ္ပြဲ တုိင္းမွာ မုစ္လင္မ္ ေတြဖက္က လက္နက္ေကာ လူအင္အားပါ အလြန္႔ အလြန္ အားနည္း ခ်ဳိ႕တဲ့ ခဲ့ရသည္။ ဖန္ဆင္း ရွင္၏ ေဖးမ မႈျဖင့္ စစ္ပဲြ အခ်ဳိ႕ အႏုိင္ရ ခဲ့ေသာ္လည္း ရႈံးခဲ့ ရသည့္ စစ္ပဲြလည္း ရွိခဲ့သည္။ စစ္ပဲြ မ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ ခဲ့သည့္ မုစ္လင္မ္ မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကလည္း ရန္သူ ေတြရဲ႕ အႏၱရာယ္ကုိ ခုခံ ကာကြယ္ရန္ သာျဖစ္ၿပီး အစၥလာမ္ သာသနာ ျပန္႔ပြားဖုိ႔ ဆုိတဲ့က႑ လုံး၀ မပါ၀င္ ခဲ့ေၾကာင္းကုိ နယ္ပယ္စုံမွ ဘာသာျခား သမုိင္း ပညာရွင္မ်ား ကပင္ ေထာက္ခံ ထားသည္။

ေနာက္ပုိင္းမွာ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သည္ မကၠဟ္ ၿမိဳ႕သား ေတြႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးစာခ်ဳပ္ တစ္ခု ခ်ဳပ္ဆုိ ခဲ့သည္။ ၎စာခ်ဳပ္ ကုိလည္း မကၠဟ္ ၿမိဳ႕သား ေတြဖက္မွ စတင္ ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး မုစ္လင္မ္ ေတြကုိ က်ဴးေက်ာ္ တုိက္ခုိက္ ခဲ့ျပန္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ဟာ မိမိရဲ႕ေမြးရပ္ ဌာေန ျဖစ္ေသာ၊ မုစ္လင္မ္တုိ႔ အထြတ္ အျမတ္ ထားရာ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ တည္ရွိေသာ မကၠဟ္ၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္ ရယူရန္ ျပင္ပါ ေတာ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၇ ႏွစ္ ကာလက တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ႏွင့္ ေနာက္လုိက္ မ်ားအား ဒုကၡေပး ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ ၾကေသာ မကၠဟ္ ၿမိဳ႕သား မ်ား၏ ရင္ထဲ၌ ယခု အခ်ိန္တြင္ ခုခံလုိ စိတ္ထက္ ေၾကာက္ စိတ္ လန္႔စိတ္ မ်ားက စုိးမုိး ေနလ်က္ ရွိေပသည္။ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႔မွာ မည္သည့္ တုိက္ခုိက္ မႈမွွ ႀကီးႀကီး မားမား မႀကဳံလုိက္ ရဘဲ မကၠဟ္ ၿမိဳ႕အား ေအာင္ႏုိင္ သြားေလ ေတာ့သည္။ မကၠဟ္ ၿမိဳ႕သားမ်ားမွာ မိမိတုိ႔၏ အျပစ္မ်ား အေပၚအေရးယူ ခံရမွာကုိ စုိးေၾကာက္ရင္း အိမ္ထဲမွာပင္ ပုန္းေအာင္း  ေနေတာ့သည္။သုိ႔ေသာ္တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္မွာခြင့္လႊတ္လုိ႔မရႏုိင္ ေလာက္ေအာင္ ျပစ္မႈႀကီး မားေသာ ၁၂ ဦးမွ လဲြ၍ က်န္ သူမ်ား အားလုံး ကုိ ခြင့္ လႊတ္ ခ်မ္း သာေပးရုံ မက ၎တုိ႔ မ တရား သိမ္း ပုိက္ ထားေသာ မုစ္လင္မ္ တုိ႔၏ ပစၥည္း မ်ား ကုိပင္ ျပန္လည္ ရယူျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ 

တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ႏွင့္ ေနာက္လုိက္ မ်ားသည္ မကၠဟ္ ၿမိဳ႔တြင္ လူနည္းစု အျဖစ္ ရွိခဲ့စဥ္ ကလည္း လူမ်ားစု ဘာသာျခား မ်ားအား တစ္စုံတရာ အႏၱရာယ္ မျပဳခဲ့သည့္ အျပင္ လူမ်ားစုျဖင့္ မကၠဟ္ၿမိဳ႕ သုိ႔တစ္ေၾကာ့ တဖန္ ၿပန္လည္ ေရာက္ရွိ လာခ်ိန္ မွာလည္း ႏုိင္ထက္ စီးနင္းမႈ လုံး၀ မျပဳခဲ့ေပ။ ဤသည္ကား အစၥလာမ္၏ သင္ၾကားမႈ ပင္ျဖစ္ေပသည္။ အစၥလာမ္ သာသနာ ၀င္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ သာသနာကုိ ေဟာၾကား ပုိ႔ခ်မႈႏွင့္ လက္ေတြ႔ က်င့္ႀကံ ၿပသမႈ တုိ႔ျဖင့္သာ သာသနာျပဳ ခဲ့ၾကသည္။ အစၥလာမ့္ သမုိင္းတြင္ မည္သည့္ သာသနာ့ ေခါင္းေဆာင္ ကမွ သာသနာ ျပန္႔ပြားေရး ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စစ္မက္ တုိက္ခုိက္ ျခင္းလုံး၀ မရွိခဲ့ သလုိ သာသနာကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဟုဆုိကာ ဘာသာျခား မ်ားအား သုတ္သင္ ရွင္းလင္း ျခင္းမ်ဳိး လုံး၀ မရွိခဲ့ေပ။ 

မေလးရွား ႏုိင္ငံတြင္ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔သာ ရွိၿပီး ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိသည္။ မေလး လူမ်ဳိး မ်ားသည္ ၎တုိ႔ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ေပ်ာက္ကြယ္ မွာကုိ ေၾကာက္ ၿပီး ႏုိင္ငံသား ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း မရွိ ရုံမက ျမန္မာျပည္မွ တရား၀င္ ႏွင့္တရား မ၀င္ ေနထုိင္ စီးပြားရွာ ေနေသာ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ ၆ သိန္း ခန္႔ကုိ ထပ္မံ လက္ခံကာ ေအးခ်မ္းစြာ လုပ္ကုိင္ ခြင့္ေပး ထားသည္။ ထုိနည္းတူ အာရပ္ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ ယူေအအီး ႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ၅ %၊ ကာတာ ႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ ၅ %၊ ကူ၀ိတ္ ႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ၄ % ၊ ေဆာ္ဒီ အာေရဗ် ႏုိင္ငံ တြင္ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ ၁.၅ %၊ တုိ႔မွာလည္း အာရပ္ မုစ္လင္မ္ မ်ားႏွင့္ တဲြဖက္ကာ ၿငိမ္းေအးစြာ ေနထုိင္ ေန လ်က္ ရွိသည္။ ၎အာရပ္ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ မုစ္လင္မ္ မ်ားသည္ ယေန႔ ၉၆၉ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားကဲ့သုိ႔ လူမ်ဳိး မတူ ဘာသာ မတူသူ မ်ားအား ခဲြျခား ဆက္ဆံျခင္း လုံး၀ မရွိ သလုိ မည္သည့္ဘာသာေရး အထိက ရုဏ္းျဖစ္ သံလည္း ၾကားဖူး လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ ထုိသုိ႕ ရွိခဲ့ မည္ဆုိလ်င္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရွိ ဗုဒၶ ဘာသာ ၀င္ မ်ား အဘယ္ ကဲ့သုိ႔ ခံစား ရမည္နည္း။ အာရပ္ ႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ မေလး ႏုိင္ငံရွိ ဗုဒၶ ဘာသာ ၀င္မ်ားသည္ ၎ႏုိင္ငံ မ်ားရွိ မုစ္လင္မ္ မ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးစြာ ေနထုိင္ ေနၾက ခ်ိန္တြင္ ယေန႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရွိ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ မ်ား၏ လုပ္ရပ္ကား အဘယ္မွ် မ်က္ႏွာ ပူစရာ ျဖစ္မည္နည္း။

ယေန႔ ၿမန္မာ ျပည္၌ ၀ါဒျဖန္႔ ေနသလုိ မုစ္လင္မ္မ်ား အင္အားႀကီး လာလွ်င္ ဘာသာျခား မ်ားအား တုိက္ ခုိက္ သတ္ျဖတ္ၿပီး အစၥလာမ္ထဲ သြပ္သြင္း သည္မွန္လွ်င္ ယေန႔ ၎ႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ ဗုဒၶ ဘာသာ ၀င္မ်ား ဘယ္လုိ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ရွိႏုိင္ မည္နည္း။ ၂၁ ရာစုမွာ တစ္ကမာၻလုံး အစၥလာမ္ ျဖစ္ရမယ္  ဆုိၿပီး မည္ သည့္ အစၥလာမ့္ က်မ္းစာ၊ သမုိင္း၊ စာေပ မ်ားတြင္မွ မရွိသလုိ ကမာ ၻအ၀ွမ္းရွိ မည္သည့္ အစၥ လာမ္ ဘာ သာေရး ေခါင္းေဆာင္ ၊ တစ္ဦး တစ္ေယာက္က မွလည္း ေဟာၾကား ထားျခင္းမ ရွိေပ။ ေဟာ ၾကားေန သူ မ်ား မွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရွိ ဗုဒၶ ဘာသာ ဘုန္းႀကီး အခ်ဳိ႕သာ ျဖစ္သည္။ အေထာက္ အထား လုံး၀ မရွိဘဲ မိမိတုိ႔ စိတ္ကူးျဖင့္ ၀ါဒမႈိင္း တုိက္ေပး ေနျခင္း သာျဖစ္သည္။ ကမာၻ အ၀ွမ္းရွိ ခရစ္ယာန္၊ ဟိႏၵဴ ႏွင့္ အျခား ေသာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကားတြင္လည္း ဤသုိ႔ ေျပာဆုိ ျခင္းမ်ဳိး လုံး၀ မရွိ ပါ။ ထုိ ႔ေၾကာင့္ သံ သ ယ ျဖစ္စရာ ကိစၥ မ်ားကုိ ပြင့္လင္းစြာ ႏွစ္ ဦးႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာရင္း ၀ါဒမႈိင္း မ်ား ကုိ တြန္းလွန္ သြား ၾက ေစလုိပါေၾကာင္း တင္ျပ အပ္ပါသည္။

Written By Nurullah MUG

အပိုင္း (၁)

အစၥလာမ့္ အဆုံးအမမ်ား Facebook စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူ ေဖာ္ျပသည္။

“လားအိက္ရားဟ ဖိဒ္ဒီးန္’’ 

(ကုရ္အာန္ က်မ္း ၊ က႑ ၂ ၊ အပုိဒ္ ၂၅၆) 

အဓိပၸါယ္ - မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ကုိမွ် အစၥလာမ္ သာသနာ ထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္ အတင္း အဓမၼ အလ်င္း မျပဳ လုပ္ရ။

တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ ၏ ေခာတ္အ ခါက မဒီနဟ္ ၿမိဳ႕၌ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ သာသနာ ၀င္ မ်ား ေရာေႏွာ ေနထုိင္ ၾကသည္။ ဂ်ဴးအမ်ားစုမွာ စာတတ္ ေပတတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မုစ္လင္မ္ မိဘမ်ား၏ သားသမီး မ်ားသည္ ဂ်ဴးတုိ႔ထံမွ စာေပ သင္ၾကား ရသည္။ ထုိအခါ ကေလးငယ္ အခ်ဳိ႕မွာ ဂ်ဴးတုိ႔ႏွင့္ အေန နီးရာမွ ဂ်ဴးဘာသာအား ခုံမင္ သြားၾကသည္။ မုစ္လင္မ္ မိဘ မ်ားသည္ ဂ်ဴးဘာသာ ခုံမင္ ေနေသာ မိမိတုိ႔၏ သားသမီး မ်ားအား အစၥလာမ္ ထဲသုိ႔ ၀င္ရန္ အတင္း အဓမၼ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိ ေလသည္။ ထုိအခါ အလႅာဟ္ အရွင္ ၿမတ္သည္ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ထံ အထက္ပါ ဗ်ာဒိတ္ ေတာ္ကုိ ခ်ေပး လုိက္ သည္။ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သည္ ၎မုစ္လင္မ္ မိဘတုိ႔အား ေခၚယူ၍ မိမိတုိ႔၏ သားသမီး မ်ားအား အစၥ လာမ္ သာသနာ ထဲသုိ႔ အတင္း အဓမၼ ၀င္ေရာက္ ခုိင္းျခင္း မျပဳရန္ တားျမစ္ ေလသည္။ သိရသည္မွာ အစၥလာမ္သည္ သူစိမ္း တရံစာ ဘာသာ ၿခားအား အစၥလာမ္ သာသနာ ထဲသုိ႔ သြပ္သြင္းဖုိ႔ ေနေနသာ ၊ မုစ္ လင္မ္ မိဘက မိမိ၏ သားသမီး ကုိပင္ အစၥလာမ္ သာသနာ ထဲသုိ႔ အတင္း အဓမၼ ၀င္ေရာက္ ေစျခင္း ကုိပင္ တားျမစ္ ထားသည္။ အစၥလာမ္သည္ ဤမွ်ပင္ လူ႔အခြင့္ အေရး အျပည့္ အ၀ ေပးထားေသာ သာသနာ ျဖစ္ေပသည္။ 

တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ဂ်ဴးမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ မ်ားႏွင့္ အေရာင္း အ၀ယ္ အေပး အယူ မ်ား ျပဳခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္၏ ေခာတ္အခါ မွာေကာ ၊ အရုိက္ အရာ ဆက္ခံသူ ခလီဖဟ္ သမၼ တ ႀကီးမ်ား၏ ေခတ္တြင္ပါ ဘာသာ ျခားမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ ေနထုိင္ ခဲ့ေၾကာင္း သမုိင္း စာအုပ္ မ်ားတြင္ ခုိင္ လုံစြာ ရွိေပသည္။ ဒုတိယေျမာက္ သမၼတႀကီး အုမရ္ဗင္န္ ခတၱားဗ္ထံတြင္ ၀စီးက္ အမည္ရွိ မုစ္လင္မ္ မဟုတ္ေသာ သခၤ်ာ ပညာရွင္ ၀န္ထမ္း တစ္ဦး ရွိခဲ့ၿပီး သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လုံး အုမရ္ဗင္န္ ခတၱားဗ္၏ အနားတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ စတုတၳေျမာက္ သမၼတႀကီး အလီ သခင္ လက္ထက္တြင္ သမၼတျဖစ္သူ အလီသခင္ႏွင့္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး တစ္ဦးတုိ႔ အမႈ ျဖစ္ပြားရာ တရားရုံးမွ သမၼတ အလီ သခင္အား အမႈ ရႈံးနိမ့္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ ခဲ့သည့္ သမုိင္း ၿဖစ္ရပ္လည္း ရွိေပသည္။ ဤအခ်က္ မ်ားက အစၥလာမ္ သာ သနာတြင္ ဘာသာ လူမ်ဳိး ခဲြျခားျခင္း အလ်င္း မရွိေၾကာင္း သိရွိရုံမက ဤအခ်က္ ကုိပင္ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ႏွင့္ အစၥလာမ္ အဓိပတိႀကီးမ်ား ကုိယ္တုိင္ လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ ျပသသြား ၾကေပသည္။

အစၥလာမ္သည္ ႏွလုံးသားကုိ အေျခခံေသာ သာသနာ ၿဖစ္ေပသည္။ လူတစ္ေယာက္ စိတ္ႏွလုံးသား ထဲမွ မပါဘဲ အဘယ္မွ်ပင္ မုစ္လင္မ္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ဟစ္ေၾကြး ေနပါေစ၊ မုစ္လင္မ္ ကဲ့သုိ႔ ေနထုိင္ ေနပါေစ ၊ မုစ္ လင္မ္ ျဖစ္မသြားေပ။ မုစ္လင္မ္ ၿဖစ္ရန္ အစၥလာမ့္ ယုံၾကည္ခ်က္ မ်ားအား ႏွလုံးသား ထဲမွ ႏွစ္ႏွစ္ ကာ ကာ လက္ခံဖုိ႔ လုိအပ္ ေပသည္။ မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ တုိက္တြန္းခ်က္ မွမပါဘဲ ၊ မည္သည့္ မက္ လုံးမွ မေပးဘဲ လူတစ္ေယာက္အား ႏွလုံးသားထဲမွ လက္ခံ လာသည္ အထိ အစၥလာမ္ အေၾကာင္း တင္ျပ ၿခင္းျဖင့္ အစၥလာမ္ သာသနာ ဖက္သုိ႔ ဖိတ္ေခၚ ရသည္။ ဤနည္းမွ အပ အျခား မည္သည့္ နည္းႏွင့္ မွ အစၥလာမ္ ဖက္သုိ႔ ဖိတ္ေခၚျခင္း မျပဳပုိင္ေပ။ အျခား နည္းျဖင့္ အစၥလာမ္ ထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ ေစ ခဲ့လွ်င္လည္း ထုိ၀င္ေရာက္ လာသူအား မုစ္လင္မ္ဟု ေခၚဆုိခြင့္ လုံး၀မရွိေပ။ ႏွလုံးသား၏ ခံယူခ်က္ သက္သက္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ လာသူကုိသာ မုစ္လင္မ္ဟု အသိ အမွတ္ ျပဳရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစၥလာမ္ သာသနာ ထဲသုိ႔ အတင္း အဓမၼ သြပ္သြင္းသည္ ဆုိေသာ စကားမွာ မျဖစ္ ႏုိင္ေသာ ၊ အေျခ အျမစ္ မရွိေသာ ၊ လုပ္ႀကံ ဖန္တီး ထားေသာ စကားသာ ျဖစ္ေပသည္။

အာေရ ဗီးယား ကြ်န္းဆြယ္ တစ္ခုလံုးကို မုစ္လင္မ္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီေန႔ အာရပ္ တစ္ခြင္မွာ ခရစ္ယာန္ ကိုးကြယ္သူ Coptic Christian (ကိဗ္သြီ) အေရ အတြက္ ၁၄ သန္းေက်ာ္ ရွိသည္္။ ၎ ၁၄ သန္း ေက်ာ္ေသာ ခရစ္ယာန္ တုိ႔က မ်ဳိးရုိး စဥ္ဆက္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာကုိ ယုံၾကည္ ကုိးကြယ္ရင္း အာရပ္ ကမာၻ၌ လြတ္လပ္စြာ ေနထုိင္ လာၾကသည္။ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံကုိ မုစ္လင္ မ္ေတြ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့ေပမဲ့ ဟိႏၵဴ ႏွင့္ ဗုဒၶ ဘာသာ ဝင္ဟာ ဒီေန႔ထိ စုစုေပါင္း လူဦးေရရဲ႕ ၈၀% အတိုင္း အတာျဖင့္ လူမ်ားစု အျဖစ္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မုစ္လင္မ္ေတြ အင္အား ရွိလာရင္ လူေတြကို အစၥလာမ္ ဘာသာထဲ အတင္း ဝင္ခိုင္း ၊ မဝင္ရင္ သတ္ပစ္ တာတို႔ လုပ္ရုိး မွန္လွ်င္ ယေန႔ အာရပ္ ကမာၻ မွာလည္း ခရစ္ယာန္ေတြ ရွိစရာ အေၾကာင္း မရွိသလုိ အိႏၵိယႏုိင္ငံ မွာလည္း မြတ္စလင္မ္ ဦးေရဟာ လူမ်ားစု အျဖစ္ ရွိေနသင့္ ပါတယ္။

ယေန႔ အင္ဒုိ နီးရွား ႏုိင္ငံဟာ ကမာၻေပၚမွာ မုစ္လင္မ္ အမ်ားဆုံး ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရွိပါတယ္။ ၁၂၉၁ ခုႏွစ္မွာ ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္ႀကီး မာကုိပုိလုိဟာ တရုတ္ျပည္မွ အျပန္ စူမာၾတားကၽြန္း ေပၚသုိ႔ ေရာက္ရွိ ခဲ့ၿပီး နတ္ကုိးကြယ္သူ တုိ႔အၾကား မုစ္လင္မ္ တုိ႔ကုိ ေတြ႕ျမင္ ရေၾကာင္းႏွင့္ မုစ္လင္မ္ အုတ္ဂူ ကုိလည္း ေတြ႕ခဲ့ ရေၾကာင္း မွတ္တမ္း တင္ထားသည္။ အဲ့ဒီ ေနာက္ပုိင္း အင္ဒုိနီးရွားမွာ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ အေရ အတြက္ဟာ တစ္စတစ္စ မ်ားျပား လာခဲ့သည္။ မည္သည့္ မုစ္လင္မ္ စစ္တပ္ (သုိ႔မဟုတ္) သာသနာ ျပဳမႈ တစ္စုံတရာ မေတြ႕ရဘဲ အင္ဒုိနီးရွား အပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံ မ်ားသုိ႔ အစၥလာမ္ သာသနာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ပုံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကမာၻ႔သမုိင္းက အံ့ဖြယ္ အေၾကာင္း အရာအျဖစ္ တင္ျပ ထားၾကသည္။

က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ က႑ ၄၊ အပုိဒ္ ၃ တြင္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္က မုစ္လင္မ္ အမ်ဳိးသား မ်ားအား ဇနီး မိန္းမ ၁ ဦးသာ ယူၾကရန္ တုိက္တြန္း ထားသည္။ တစ္ဦး ထက္ပုိ၍ ယူလုိပါ ကလည္း အလြန္ဆုံး ၄ ေယာက္ သာ ယူရန္ ကန္႔သတ္ ထားသည္။ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္ မုစ္လင္မ္ ေလာကတြင္ မိန္းမ ၄ ေယာက္ ယူသူသည္ မုစ္လင္မ္ အမ်ဳိးသား အေယာက္ ၁ ေထာင္တြင္ ၁ ေယာက္ပင္ မရွိေပ။ မိန္းမ ၂ ေယာက္ယူသူပင္ ၁၀၀ တြင္ ၁ ေယာက္ႏႈန္း ရွိခ်င္မွ ရွိမည္။ ဤအေရ အတြက္မွာ အျခား ဘာသာ ကုိးကြယ္သူ မ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ မကြာျခားပါ။ သုိ႕ျဖစ္ရာ မုစ္လင္မ္ တုိ႔အား သားေဖာက္ သာသနာ ျပဳသည္ဟု စြတ္စဲြ သမုတ္သူမွာ အသိပညာ ဗဟုသုတ နည္းေသာ လူ႔ဗာလသာ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပ အပ္ပါသည္။

(ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။) 

Written By Nurullah MUG 
Tafseer Reference- Ma a limul Irfan 
(Maulana Abdul Hameed Sawati)

အစၥလာမ့္ အဆုံးအမမ်ား Facebook စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူ ေဖာ္ျပသည္။
Rohingya Exodus