ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ မ်ားကုိ သိမ္း၍ ဘဂၤလီ- ရခုိင္ မ်ားႏွင့္ ဗမာမ်ားကုိ ေပးအပ္

RB News
4.1.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္၊ ေတာင္ၿပဳိ လက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲတြင္ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းက ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ ၿမဳိ႕နယ္ တုိ႔မွ တဆင့္ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ လာေသာ ဘဂၤလီ- ရခုိင္ အိမ္ေထာင္စု ၁၆ စု (လူဦးေရ ၆၆ ဦး) ကုိ ျမန္မာ အစုိးရ၏ နတလ အထူး စီမံကိန္းျဖင့္ ေတာင္ၿပဳိ လက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲတြင္ စား၀တ္ ေနေရး အထူး အစီအစဥ္ အေနျဖင့္ ေနရာခ် ထား ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ တြင္လည္း ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံ၊ ဘာေဒါရ္ ေဘာန္ (ဘင္ဒရုိဘင္) ခရုိင္၊ အာလီ ေကာဒမ္ ၿမဳိ႕နယ္မွ ဘဂၤလီ- ရခုိင္ႏွင့္ ဘဂၤလီ- ၿမဳိ အိမ္ေထာင္စု ၄၄ စု ၀င္ေရာက္ လာခဲ့ရာ နယ္စပ္ ေဒသ ေရးရာ ၀န္ႀကီး ဌာနမွ အထူး အစီအစဥ္ ျဖင့္ ေတာင္ၿပဳိ လက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲတြင္ ေနရာခ် ထားေပး ခဲ့သည္။ နယ္စပ္ ေဒသ ေရးရာ ၀န္ႀကီး လက္ေအာက္ ခံ နတလ ဦးစီးဌာန (နယ္စပ္ ေဒသ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႔ၿဖဳိး တုိးတက္ေရး ဦးစီး ဌာန) မွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထူး ေပၚလစီ တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ထုိသုိ႔ ၀င္ေရာက္ လာသည့္ ဘဂၤလီ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္မ်ားကုိ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား၊ ေရ တြင္း၊ ေရတုံ ကင္မ်ား၊ လယ္ယာေျမ မ်ားႏွင့္ အျခား လူမႈ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးေနသည့္ အျပင္ စားေရး ေသာက္ေရး အတြက္ ၃ ႏွစ္ အာမခံ ေပးထားေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။ 

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ၿပဳိ လက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲ၍ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္စု (၁၀) ခု၌ ဘုိးဘြား စဥ္ဆက္က ပုိင္ဆုိင္ လုပ္ကုိင္ လာေသာ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိင္းရင္းသား မ်ား၏ အိမ္ ယာေျမ၊ ေတာင္ ယာေျမ၊ ေတာင္ကုန္းေျမ၊ ပုဇြန္ကန္ႏွင့္ အျခား ပုိင္ဆုိင္မႈ မ်ားကုိ ေဒသ ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ မ်ားက အစုိးရ၏ နတလ အထူး စီမံကိန္း အတြက္ ဆုိကာ အတင္း အဓမၼ သိမ္းပုိက္ ခဲ့သည့္ အျပင္ အမွတ္ (၂)၊ (၃) ႏွင့္ (၄) ရပ္ကြက္ မ်ားရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ား၏ ေနအိမ္ မ်ားကုိ အတင္း အဓ မၼ ေျပာင္းေရႊ႕ ခုိင္းၿပီး၊ ျပည္မမွ ဗမာ လူမ်ဳိး မ်ားႏွင့္ အျခား လူမ်ဳိး မ်ားကုိ ေခၚေဆာင္ လာၿပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ား၏ ေျမေပၚတြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ အလုံး ၁၂၀ ေဆာက္၍ ေပးခဲ့သည့္ အျပင္၊ ေထာ္လာဂ်ီ၊ ဆုိကၠား၊ အပ္ခ်ဳပ္စက္၊ ရိကၡာ၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ၊ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ လယ္ ၂ ဧကႏွင့္ အျခား ပစၥည္းမ်ားကုိ အာဏာပုိင္ မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားထံမွ လုယက္ၿပီး ျပည္မမွ ေခၚေဆာင္ လာသူ မ်ားကုိ ေပးခဲ့သည္။ 

ေတာင္ၿပဳိ လက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲရွိ ရပ္ကြက္ မ်ားမွ သိမ္းဆည္း ခံရသည့္ အျပင္ ေက်းရြာ အုပ္စု ၁၀ စုရွိ တစ္ အုပ္စုမွ လယ္ယာေျမ ၂၄ ဧကစီ - စုစုေပါင္း ၂၄၀ ဧက သိမ္းဆည္း၍ ျပည္မမွ ေခၚေဆာင္လာသူ မ်ား ကုိ ခြဲေ၀ ေပးခဲ့သည္။ 

ထုိကဲ့သုိ႔ နတလ အိမ္ေျခ မ်ားအတြက္ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္း ခဲ့သည့္ အျပင္၊ ယခင္ ကလည္း နစက၊ စစ္တပ္၊ ရဲ၊ မယက၊ ေထာက္လွမ္းေရး၊ ေျမစာရင္း၊ စည္ပင္ႏွင့္ အျခား ဌာန မ်ားက ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားဘုိးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ ပုိင္ဆုိင္ လာသည့္ လယ္ယာေျမ၊ အိမ္ ယာေျမ၊ ေတာင္ ယာေျမ၊ ေတာင္ကုန္းေျမ၊ ပုဇြန္ကန္ႏွင့္ အျခား ပုိင္ဆုိင္မႈ မ်ားကုိ အတင္း အဓမၼ မတရား သျဖင့္ သိမ္း ဆည္း ခဲ့ၿပီး၊ ယခု အခ်ိန္ထိ အာဏာပုိင္ မ်ား၏ ကုိယ္က်ဳိး အတြက္ အသုံးျပဳ လ်က္ရွိသည္။ 

နစက ဖ်က္သိမ္း ၿပီးေနာက္၊ နစက၏ နယ္ေျမ စခန္း အသီးသီးသို႔ ေရာက္ရွိ လာေသာ လုံထိန္း တပ္ရင္း မ်ားမွ တပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားသည္ နစကမွ သိမ္းဆည္း ခဲ့သည္တြင္ ပါ၀င္သည္ဟု ေျပာဆုိ၍ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားလက္၀ယ္ရွိ လယ္ယာေျမ မ်ားကုိ က်ဴးေက်ာ္လ်က္ ရွိသည္။ ရဲတပ္ရင္း အမွတ္ (၃၇) မွ ရဲတပ္ရင္းမွဴး ဒုရဲမွဴး မုိးညဳိႏွင့္ တပည့္မ်ား၊ စခန္း (၆)၊ (၇)၊ (၈) ႏွင့္ နယ္ေျမ (၄) အပုိင္ရွိ စခန္း (၉)၊ (၁၀) စခန္းမွဴး မ်ားသည္ ေဒသခံ မ်ား၏ လယ္ယာေျမ၊ ပုိင္ဆုိင္မႈ ပစၥည္း မ်ားကုိ ပစ္မွတ္ ထား၍၊ ပုိင္ဆုိင္သူ မ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ စခန္း အသီးသီးသို႔ ေခၚယူ၍ “မင္းတုိ႔ လုပ္ေနတဲ့ လယ္ယာေျမ ေတြက ငါတုိ႔ ရဲတပ္ရင္းက ပုိင္ဆုိင္တဲ့ လယ္ယာေျမ ေတြျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မင္းတုိ႔ အေနနဲ႔ လယ္တစ္ဧကကုိ စပါး တင္း ၁၀၀ စီေပးရမယ္။ မေပးရင္ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္မယ္” ဟု ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ ေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားက RB News သို႔ ေျပာပါသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ ဘုိးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ ပုိင္ဆုိင္ လာတဲ့ ေျမယာေတြကုိ အာဏာပုိင္ ေတြက မၾကာခဏ မ တရား သျဖင့္ သိမ္းဆည္း ေနတဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဒသခံ ေတြရဲ့ စား၀တ္ ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ဘာသာေရး ကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္ ရမွာ အခက္ အခဲ မ်ဳိးစုံ၊ အက်ပ္အတည္း မ်ဳိးစုံ ႀကဳံေတြ႔ ေနရတဲ့ အျပင္ ေဒသခံ ေတြရဲ့ လူမႈ ဘ၀က အဖက္ဖက္မွာ တစ္ရက္ထက္ တစ္ရက္ နိမ့္က် လာတယ္၊ မေန႔ တေန႔က ေရာက္လာတဲ့ လုံထိန္းေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ လယ္ ယာေျမ ေတြရဲ့ ပုိင္ရွင္ေတြ ျဖစ္သြားသလား?” ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ 

ယခု အခါ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္မွ ၀င္ေရာက္ လာေသာ ဘဂၤလီ- ရခုိင္ မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္မွ အထူး စီမံကိန္း ၿဖင့္ ေဒသခံ မ်ား၏ လယ္ယာေျမ၊ အိမ္ေျမ မ်ားကုိ လုယက္၍ စား၀တ္ ေနေရးပါ အစစ အရာရာ တာ၀န္ ယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနသည့္ အျပင္ ေဒသခံ မ်ား၏ က်န္ရွိေနသည့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ မ်ားကုိပါ သိမ္းဆည္း လ်က္ ရွိ သည္။ ေတာင္ၿပဳိ လက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲ ဆက္သြယ္ေရး တာ၀န္ခံ ဦးထြန္းထြန္း၀င္းက “မင္းတုိ႔ ကု လားေတြ ဘဂၤလားကုိ ထြက္သြား” ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိမႈ မ်ားလည္း ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဦးထြန္း ထြန္း ၀င္းႏွင့္ မီးတုိက္ ေက်းရြာမွ ဦးေထန္ေနာ္န္ ေဒါရ္ တုိ႔သည္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ရွိ ဘဂၤလီ- ရခုိင္ မ်ား ကုိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဘက္ကုိ လာပါက ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကုိ ေမာင္းထုတ္ၿပီး ပုိင္ဆုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ရေအာင္ ယူေပးမည္ဟု ေျပာဆုိၿပီး စည္းရုံးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။ 

ဦးထြန္းထြန္း၀င္း၏ လမ္းညြန္ခ်က္ အရ ဦးေထန္ေနာ္န္ ေဒါရ္ (မာရ္မာႀကီး) သည္ စစ္တေကာင္း ေတာင္ တန္းသုိ႔ သြားေရာက္၍ ဘဂၤလီ- ရခုိင္ မ်ားကုိ စည္းရုံး ေခၚေဆာင္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ ေနသည့္ အျပင္ လွ်ဳိ႕ ၀ွက္ လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႔ကုိ လည္းတည္ေထာင္ ထားသည္ဟု သိရွိ ရပါသည္။ 


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus