ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေလာင္း မ်ားကုိ အစိမ္းႏုေရာင္ကဒ္ ေလွ်ာက္ရန္ အက်ပ္ကုိင္ေနMYARF
RB News
19.2.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ခရုိင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနပုိင္ ၿမဳိ႕နယ္ မ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေလာင္း မ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားျပဳကဒ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္ အက်ပ္ကုိင္ေနသည့္ အျပင္ ဘာသာေရး အရလည္း ေစာ္ကားျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာ ခရုိင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနပုိင္ ၿမဳိ႕နယ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာ အသီးသီးတြင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံမ်ား ေရြးခ်ယ္ရန္ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အေစာပုိင္းမွစ၍ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေလာင္း မ်ားအား ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံမွသာ ခန္႔စာ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္ဟု သက္ဆုိင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးမွ အက်ပ္ကုိင္ေနသည္ဟု ရုိဟင္ဂ်ာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေလာင္း တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ေတာင္းခံသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ -- 

(၁) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေလာင္းသည္ ရုိဟင္ဂ်ာ (အစုိးရ အေခၚ ဘဂၤလီ) လူမ်ဳိး ျဖစ္ပါက ႏုိင္ငံသားျပဳ (အစိမ္းႏုေရာင္) ကဒ္ အတြက္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။

(၂) ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံး၌ အစည္းအေ၀း က်င္းပခ်ိန္တြင္ ခန္းမထဲသုိ႔ ၀င္သည့္ အခါတုိင္း ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ ဦးညြတ္၍ အေလးျပဳရမည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလတြင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေလာင္း တစ္ဦးစီမွ ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ လာဘ္ေငြ ယူခဲ့ၿပီး၊ ႏုိင္ငံ၏ အဆင္းရဲဆုံးႏွင့္ အပိတ္ပင္ဆုံး ေဒသ တစ္ခုတြင္ အာဂတိလုိက္စားမႈ မ်ားတြင္ ၿမဳိ႕နယ္ အႀကီးအကဲမ်ား ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္လာၿပီး ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားကုိ ေငြညွစ္ခြင့္ ေပးျခင္းႏွင့္ သာမာန္ ျပည္သူမ်ားအား ဒုကၡေရာက္ေစရန္ လမ္းစ ေပးေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။ 

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၀၅ စု ရွိသည္။ အမ်ားစုမွာ ရုိဟင္ဂ်ာရြာမ်ား ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ပူးတြဲ ေနထုိင္ေသာ ရြာမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ပူးတြဲ ေနထုိင္သည့္ ရြာမ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမွာ လူမ်ားစု ျဖစ္ၿပီး၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မ်ားမွာ လူနည္းစု ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ရြာမ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား လူနည္းစု ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္သာ ခန္႔အပ္ၿပီး ေက်းရြာ တာ၀န္ခံ အျဖစ္ ရုိဟင္ဂ်ာ တစ္ဦး ခန္႔ထားေလ့ ရွိသည္။ ေက်းရြာ တာ၀န္ခံမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ရန္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေငြသိန္းရာႏွင့္ခ်ီ လာဘ္ေငြ ရယူၿပီးမွ ခန္႔အပ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေလာင္းႏွင့္ ေက်းရြာ တာ၀န္ခံေလာင္း ၅၂ ဦးက ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ဘဂၤလီ အမည္ျဖင့္ အစိမ္းႏုေရာင္ကဒ္ (ႏုိင္ငံသား စီစစ္ခံရမည့္သူမ်ား သက္ေသခံ ကဒ္ျပား) အတြက္ ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။ 

ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု ၈၅ စု ရွိသည္။ ထုိထဲတြင္ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၀ မွာ သီးသန္႔ ရုိဟင္ဂ်ာရြာမ်ား ျဖစ္ၿပီး က်န္သည့္ ေက်းရြာအုပ္စု မ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ဗုဒၶသာသာ၀င္ မ်ားေနထုိင္သည့္ ရြာမ်ား ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ရြာမ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မ်ားမွာ လူနည္းစု ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အျဖစ္ လူမ်ားစု ထဲမွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ျခင္း မရွိဘဲ လူနည္းစု ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မ်ားကုိသာ ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၀ မွ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေလာင္း ၁၆ ဦးသည္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ အစိမ္းႏုေရာင္ကဒ္ အတြက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ က်န္သည့္ (၄) ဦးက ဘဂၤလီ အမည္ျဖင့္ အစိမ္းႏုေရာင္ကဒ္ အတြက္ လုံး၀ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိသူမ်ားကုိ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အစိမ္းႏုေရာင္ကဒ္ လက္မခံလွ်င္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ခန္႔ထားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ထံမွ ယူခဲ့သည့္ လာဘ္ေငြမ်ားကုိလည္း ျပန္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေငြမ်ား ဆုံးရႈံးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus