ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေဆးအုိးက် အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔က အမ်ားပုိင္ ပစၥည္း၊ ေငြေၾကးမ်ား အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ေနRB News
7.2.2016

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ျပင္းထန္စြာ မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေရႀကီးခဲ့ၿပီး၊ အုိးအိမ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ဘာသာေရး အေဆာက္အအုံမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္မ်ား ေသေၾကပ်က္စီးျခင္း၊ စားသုံးကုန္ ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ထုိသုိ႔ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ခံစားေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာမွ အကူအညီ ေပးေရး အဖြဲ႔မ်ား လာေရာက္၍ ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ေဆးအုိးက် ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးႏူရ္ဟူစိန္းႏွင့္ ၎၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အၿငိမ္းစား ေက်ာင္းဆရာ ဦးေဆြေယာတ္အာမတ္ (ဘ) ဦးေအကာရာမ္အလီ၊ ေက်းရြာ စာေရး ဦးအီမာန္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးေဆြေယာဒ္ဟူစိန္း၊ ရာအိမ္မွဴး ဦးမာမတ္ဆီဒိတ္ (ဘ) ဦးမုိေဇရ္မ်ာ ႏွင့္ ဦးေကာ္ရီမူလႅာ (ဘ) ဦးေဇာေဘာ္ရ္ တုိ႔က အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

ပညာေရး အတြက္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအား ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ကူညီ ေပးခဲ့သည့္ ေငြမ်ားႏွင့္ မုန္႔ထုပ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအား အနည္းငယ္ ေ၀ငွေပးၿပီး အမ်ားစုကုိ ေက်ာင္းအေထြေထြ လုပ္သား ဦးေရွာ္ရီဖ္ဟူစိန္းႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တုိ႔က ျပင္ပသုိ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ရရွိသည့္ ေငြမ်ားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ ေနအိမ္မ်ား၏ တန္ဖုိးမွာ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ေငြက်ပ္ သိန္း (၇၀) ခန္႔စီ ရွိလိမ့္မည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေက်ာင္းအေထြေထြ လုပ္သား တုိ႔သည္ ယခင္က လယ္ယာမဲ့၊ ပုိင္ဆုိင္မႈမဲ့၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္သည့္ ေငြမ်ားျဖင့္သာ ယခုကဲ့သုိ႔ ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎တုိ႔က ဆုိသည္။ 

မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီး သြားခဲ့သည့္ ဘာသာေရး အေဆာက္အဦမ်ား ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ခြင့္ျပဳသည္ႏွင့္ တစ္ၿပဳိင္နက္ ေက်းရြာမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ဗလီမ်ားႏွင့္ အာရဗီ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျပဳျပင္ခဲ့သည္။ ေဆးအုိးက် ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ဗလီႏွင့္ အရဗီ စာသင္ေက်ာင္း (၈) ေက်ာင္း ျပဳျပင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔က ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေငြေတာင္းသည္ဟု ဆုိကာ ေဂါပကမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ပထမ အႀကိမ္တြင္ ေငြက်ပ္ (၄၂) သိန္း၊ ဒုတိယ အႀကိမ္တြင္ ေငြက်ပ္ (၂၄) သိန္း ေတာင္းယူ၍ ေငြက်ပ္ (၁၅) သိန္းကုိသာ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ ေပးအပ္ၿပီး က်န္သည့္ ေငြမ်ားကုိ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား ေပးခဲ့သည့္ ေငြက်ပ္ (၁၅) သိန္းကုိ ၎တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္ ေပးခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ရြက္ညဳိေတာင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအဏၰ၀ါမွ တဆင့္ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ ဦးအဏၰ၀ါ ဆုိသူသည္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ အက်ဳိးေဆာင္ ပြဲစား ျဖစ္၍ အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား တစ္စုံတစ္ရာ အေရးႀကဳံလာလွ်င္ ေငြေၾကးျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးသူ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ေဆးအုိးက် ေက်းရြာ၌ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမသာမႈျဖင့္ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးႏူရ္ဟူစိန္းက အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ၎သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မင္းဆုိးကဲ့သုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္လာသျဖင့္ ေက်းရြာ ျပည္သူ ၉၀% ခန္႔က အႏုိင္ရရွိသည္ကုိ မေက်နပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အေပၚ မေက်နပ္သူ မ်ားက ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အမည္ျဖင့္ ေငြက်ပ္ (၆၆) သိန္း ေတာင္းယူသည့္ ကိစၥကုိ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ တင္ျပၿပီးေနာက္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဦးႏူရ္ဟူစိန္းကုိ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရာထူးမွ ပယ္ရွားခဲ့သည္။ ဦးႏူရ္ဟူစိန္းက ရာထူး ျပန္လည္ ရရွိေရးအတြက္ ရြက္ညဳိေတာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအဏၰ၀ါကုိ ပြဲစားငွားကာ ေငြက်ပ္ သိန္း (၅၀) ေပးထားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ အဆုိပါ ေငြက်ပ္ သိန္း (၅၀) မွာ အရဗီေက်ာင္း၏ ရန္ပုံေငြ ျဖစ္ၿပီး၊ အၿငိမ္းစား ေက်ာင္းဆရာ ဦးေဆြေယာဒ္အာမတ္၏ လက္၀ယ္တြင္ ရွိသည့္ေငြမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ၎သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေယာက္ဖအရင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ပူးေပါင္း၍ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာပါသည္။ 

ေဒသခံမ်ားက ယခုကဲ့သုိ႔ အမ်ားပုိင္ ပစၥည္း၊ ေငြေၾကးမ်ားကုိ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ေနျခင္းမွ ရပ္တန္႔၍ လုိအပ္သလုိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အာဏာပုိင္မ်ားထံ ေတာင္းဆုိသည္ဟု ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus