ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဘူူးသီးေတာင္ ေတာင္ပုိင္းမွ ေဒသခံမ်ား ၿမဳိ႕ေပၚသုိ႔ ေစ်းသြား၀ယ္လွ်င္ ေငြညွစ္ခံေနရေသာေၾကာင့္ အခက္ႀကဳံေန

RB News
18.1.2018

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္းရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ၿမဳိ႕ေပၚသုိ႔ မလာႏုိင္ရန္ အတြက္ သြားလာေနသူမ်ားထံမွ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္းရွိ သပိတ္ေတာင္၊ စိမ့္ညွင္းျပား၊ ဂူတာျပင္၊ ဖုိးေခါင္ေခ်ာင္း၊ ဖရုံေခ်ာင္း၊ ဘုရားျပင္ေအာင္ပ၊ အထက္ကၽြဲႀကဳိေမာ္၊ သိမ္ေတာင္ျပင္၊ ဒုအုိးသည္မ စသည့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕မေစ်းသုိ႔ ေစ်း၀ယ္ရန္ သြားေနသည့္ ဆုိင္ကယ္သမားမ်ားကုိ ကက်က္ဘက္ကံျပင္ ေက်းရြာအုပ္စု တပ္ရာရြာမွ ဦးအစၥမုိင္လ္ (ဘ) ဦးဘျဖဴႏွင့္ ယင္းေက်းရြာအုပ္စုမွ ရခုိင္လူမ်ဳိးတစ္ဦး တုိ႔က ရပ္တန္႔၍ ရုိက္ႏွက္ၿပီး ေငြညွစ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သို႔ေျပာပါသည္။ 

ေငြညွစ္ခံရသူမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕မွာ --

ဖရုံေခ်ာင္း ေက်းရြာမွ -

(၁) ဦးမာမတ္အီႏုစ္ (ဘ) ဦးအဒူေဆာ္လာမ္ (၁၄.၁.၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေငြက်ပ္ ၄ ေသာင္း)
(၂) ဦးအာဇီမူလႅာ (ဘ) ဦးေနာ္ဇိရ္အာမတ္ (၁၁.၁.၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေငြက်ပ္ ၂ ေသာင္း)
(၃) ဦးေအႏုိက္တူလႅာ (၂၄.၁၂.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေငြက်ပ္ ၂ ေသာင္း)
(၄) ဦးေရွာ္ဘိရ္ (ဘ) ဦးအဒူေမာ္ေတာ္ေလာဖ္ (ေငြက်ပ္ ၂ ေသာင္း)
(၅) ဦးမာမတ္ေဂ်ာ္မိလ္ (ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း)
(၆) ဦးမာမတ္တာဟဲရ္ (ေငြက်ပ္ ၂ ေသာင္း)
(၇) ဦးဂ်ာဟာန္ဂိရ္ (ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း)

စိမ္းညွင္းျပားေက်းရြာမွ -

(၁) ဦးဇူဘုိင္ရ္ (ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း)
(၂) ဦးေဘာ္ဒီေရာန္ (ေငြက်ပ္ ၂ ေသာင္း)
(၃) ဦးမူဂ်ီရာမာန္ (ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း)
(၄) ဦးေရွာ္ဘီယာ (ေငြက်ပ္ ၁ ေသာင္း ၅ ေထာင္)

ဘုရားျပင္ေအာင္ပ ေက်းရြာမွ -

(၁) ဦးတာဟဲရ္ (ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း)
(၂) ဦးမူဟိဘုလႅာ (ေငြက်ပ္ ၄ ေသာင္း)
(၃) ဦးဟာေဘဇူလႅာ (ေငြက်ပ္ ၂ ေသာင္း ၅ ေထာင္)
(၄) ဦးေဇာ္လိလ္ (ေငြက်ပ္ ၂ ေသာင္း)
(၅) ဦးအဒူေရာ္ကိမ္း (ေငြက်ပ္ ၂ ေသာင္း) -- တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

ယခုကဲ့သုိ႔ ေငြညွစ္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ၿမဳိ႕ေပၚသုိ႔ ေစ်း၀ယ္ရန္ အခက္အခဲ ႀကဳံေတြ႔လ်က္ ရွိေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus