ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း-
ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း-

ဇန္န၀ါရီလ (၂၉ ) ရက္၊ ၂၀၁၇

လက္ရွိ အာဏာရ အစိုးရ ပါတီျဖစ္ေသာ NLD ပါတီ၏ ဥပေဒ အႀကံေပး ပညာရွင္ ေရွ႔ေနႀကီး ဆရာဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံမႈ အေပၚ ကၽြႏု္ပ္တို႔ Civil Rights Movement မွ အလြန္အမင္း စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါသည္။

လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္မႈအား တင္းက်ပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္၊ ၿမိဳ႔ျပ(ေသနတ္)လက္နက္မဲ့ ဇံုလည္း ျဖစ္ေသာ ေနရာတြင္ ဥပေဒပညာရွင္ႀကီး ဦးကိုနီအား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္လုပ္ႀကံသည္ ဆိုျခင္းမွာ အဆိုပါ လုပ္ႀကံမႈအား တရား၀င္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ ပတ္သက္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights Movement အဖြဲ႔မွ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

အဆိုပါ အမႈအား တိတိက်က် ျပတ္ျပတ္သားသား ကိုင္တြယ္၍ တရားအစစ္အား ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူေပးရန္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးအား ေတာင္းဆိုပါသည္။


မုဟမၼဒ္ တြာေဟရ္ (ေဌးလြင္ဦး)
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
Civil Rights Movement

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus